2 1 3 Supplier Portal Header
Gemakkelijker en tijdbesparend

E-invoicing via de Supplier Portal

Omdat onze producten en diensten niet alleen voor klanten maar ook voor leveranciers zo gebruiksvriendelijk mogelijk moeten zijn, verbeteren we ze constant. Voor leveranciers hebben we daarom de Supplier Portal in het leven geroepen. Hiermee kunnen in de toekomst inkooporders en facturen volledig digitaal verwerkt worden. Dat is gemakkelijker en kost minder tijd.

KPN heeft de overstap gemaakt naar de Supplier Portal . Daar kunnen leveranciers dan online inkooporders ontvangen, facturen aanbieden en de status van deze facturen controleren. Er zijn geen kosten voor de aansluiting en het gebruik van het platform.

Nu aanmelden

Om de overstap naar de Supplier Portal zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we leveranciers om zich aan te melden. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om het aansluitingsproces in gang te zetten.

Aanmelden

Inloggen Supplier Portal

Als leverancier al aangesloten op de Supplier Portal? Dan kan er direct ingelogd worden.

Direct inloggen

Vragen

Leveranciers met vragen over de Supplier Portal raadplegen de FAQ of nemen contact op met de volgende supportafdelingen:

De helpdesk van de Supplier Portal kunt u bereiken via telefoonnummer +31 (0)88 799 99 99 of door een email te sturen naar ondersteuning@tblox.com of support@tblox.com.

Voor vragen over Purchase Orders en facturen kunt u contact opnemen met de Servicedesk Purchase to Pay van KPN via telefoonnummer +31(0)88 848 94 03 of door een email te sturen naar vraagaancrediteuren@kpn.com.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ga naar 'Aanmelden' en volg de instructies in het scherm. Onze partner zal de inschrijving afronden en de connectie voorbereiden. KPN zal dan terugkoppeling geven over de start van het nieuwe elektronische proces.

De Supplier Portal is dé plek waar u als leverancier uw inkoopopdrachten van KPN kunt raadplegen, deze inkoopopdrachten automatisch kunt omzetten naar een factuur en eventueel zelf handmatig uw facturen kunt aanbieden. De Supplier Portal is altijd bereikbaar, zodat u er 24/7 de status van facturen kunt bekijken. Er zijn geen kosten voor de aansluiting en het gebruik van het platform.

Gebruik Supplier Portal

U kunt op verschillende manieren uw facturen aanbieden:

- indien u vanuit uw boekhoudpakket digitale facturen kunt aanleveren in bijvoorbeeld UBL of XML formaat, dan bestaat de mogelijkheid om de facturen geautomatiseerd aan te leveren.

- indien u niet beschikt over een boekhoudpakket waarin dit mogelijk is, kunt u de ontvangen PO’s heel eenvoudig ‘flippen’ naar een digitale factuur in de Supplier Portal en vanuit de Portal weer naar KPN sturen.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om facturen zelf aan te maken en handmatig te uploaden. Om een factuur te uploaden, klikt u eerst op ‘Uploads’. Let wel: Supplier Portal accepteert enkel CSV-bestanden, die met Excel of een ander spreadsheetprogramma gemaakt kunnen worden. Om dat makkelijker te maken, kunt u op de pagina ‘Uploads’ een CSV-template downloaden. Maakt u het bestand zelf, let er dan op dat u de factuurgegevens op de pagina ‘Upload template’, overneemt. Anders kunt u geen correcte factuur uploaden.

Onderdeel van de Supplier Portal is het Digitale facturenarchief, dat u kunt gebruiken om op te zoeken wanneer een factuur verstuurd is. Om de verstuurde facturen te bekijken, vinkt bij ‘Type’ het vinkje bij ‘Verzonden’ aan. U krijgt vervolgens een overzicht van de verzonden facturen.

U logt hiervoor in bij de Supplier Portal en klikt op ‘Nieuw systeem koppelen’ om het boekhoudsysteem van uw organisatie te selecteren. Daarna geeft u de koppeling een naam en klikt hierna op ‘Opslaan’ om het koppelingsproces te voltooien.

Ja, dat kunt u zelf in de Supplier Portal via ‘manage users’.

U kunt hiervoor de helpdesk van de Supplier Portal benaderen op telefoonnummer +31(0)88 799 99 99 of door te mailen naar ondersteuning@tblox.com of support@tblox.com.

Purchase Orders

U ontvangt automatisch een melding zodra u van KPN een Purchase Order hebt ontvangen. Ontvangen Purchase Orders kunnen in de Supplier Portal geraadpleegd worden.

U kunt een Purchase Order downloaden in de Supplier Portal. Via de menu-optie ‘Orders’ selecteert u de betreffende Purchase Order. Met het Adobe Acrobat icoontje kunt u de Purchase Order downloaden.

Factuur

Nadat u een factuur heeft aangeboden aan KPN, kunt u te allen tijde via de Supplier Portal de status ervan bekijken. U kunt zien of de factuur geregistreerd is, of deze gevalideerd is en wanneer de betaling gaat plaatsvinden of wanneer de factuur is betaald.

Als u per ongeluk een incorrecte factuur heeft aangeboden, neem dan contact op met de helpdesk van de Supplier Portal. U kunt deze bereiken via telefoonnummer +31 (0)88 799 99 99 of door een email te sturen naar ondersteuning@tblox.com of support@tblox.com.