2 3 1 Header Visie Op Privacy En Praktijk
Visie op veiligheid

Zorgeloos online

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af. We doen onze boodschappen via internet, slaan bestanden op in de cloud en delen bijzondere momenten via sociale media. Samen genereren we steeds meer data. Wie heeft er toegang tot die vaak persoonlijke gegevens? Hoe zorgen we ervoor dat die data veilig zijn? Het zijn vragen die ons als KPN elke dag opnieuw bezighouden.

Hoe meer digitale informatie er is, hoe groter de uitdaging wordt om dit te beschermen. Wij vinden dat iedereen zorgeloos online verbonden moet kunnen zijn, altijd en overal. Dat geldt uiteraard voor onze klanten. Maar we vinden dat digitale netwerken voor iedereen, waar ook ter wereld, een verrijking moeten zijn en nooit een dreiging. Verbinding maakt onze levens vrijer, leuker en makkelijker. Dat kan alleen met een betrouwbaar en veilig netwerk.

KPN neemt die verantwoordelijk graag op zich. De nationale digitale infrastructuur gaat ons namelijk aan het hart. Het is de aorta die tot alle uithoeken van Nederland reikt. KPN beschikt over de middelen en de mensen om dit waardevolle netwerk te beschermen. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Beveiliging

Voorkomen, opsporen, reageren en controleren. Deze cyclus vormt kortweg de leidraad voor de beveiliging van het KPN-netwerk. Bij elk daarvan hoort een toegewijd team. Zo kruipen ‘ethische’ hackers bijvoorbeeld in de huid van cybercriminelen op zoek naar de zwaktes in de digitale infrastructuur van onszelf en onze klanten. Het Security Operations Center en het Computer Emergency Response Team waken 24 uur per dag over onze systemen. Daardoor zijn deze gespecialiseerde collega's in staat om cyberaanvallen in een vroeg stadium te signaleren en onschadelijk te maken.

Daarnaast trekken we samen op met nationale en internationale organisaties om kennis te delen en gezamenlijk maatregelen te nemen die onze online leefwereld veiliger maken. We richten ons daarbij ook op gebruikers, bijvoorbeeld door deel te nemen aan grootschalige publiekscampagnes. Zij vormen immers een belangrijke schakel in de online beveiligingsketen en we helpen graag hen daar bewust van te maken.

2 3 1 Image

Privacy

Voor ons hangt veiligheid nauw samen met privacy. Het leven dat je online leidt, moet je kunnen afschermen wanneer je dat wenst. Alleen degenen van wie je wil dat ze bij persoonlijke informatie kunnen, moeten toegang daartoe krijgen.

Het recht op privacy is een grondrecht, voor iedereen ter wereld. KPN onderschrijft dat recht én verdedigt het actief. In een tijd waarin vrijwel alles online wordt vastgelegd, komen we steeds voor nieuwe dilemma’s te staan. De informatie die de één publiekelijk deelt, wil de ander voor zichzelf houden. Dat houdt in dat we voortdurend nieuwe kaders moeten definiëren. Wij zien het als onze rol om het gesprek over privacy voortdurend op de agenda te zetten. We praten met gebruikers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook de politieke besluitvorming rond dit thema volgen we op de voet. Wetgeving die bijvoorbeeld inlichtingendiensten toegang geeft tot online informatie, houden wij zeer kritisch tegen het licht.

Als het om privacy gaat, willen wij dat onze organisatie een voorbeeld is voor anderen. We leggen onszelf daarom strenge regels op over hoe we omgaan met de informatiestromen die via onze netwerken lopen. Bovendien laten we externe toezichthouders permanent meekijken naar onze processen. Het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie zien wij namelijk als het fundament van onze onderneming. In ons privacystatement zetten we de belofte aan onze klanten gedetailleerd uiteen.

Veiligheid in de praktijk

Beschermen van de
online wereld