2 1 6 header 3
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN

Vooruitgang voor
mens en milieu

KPN draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die tot 2030 van kracht zijn. Wij richten ons hierbij op de 3 doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben.

De Verenigde Naties (VN) hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Dit zijn doelen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die 2015 eindigden. De nieuwe doelstellingen zijn van 2015 tot 2030 van kracht. KPN gelooft in vooruitgang, voor mens én milieu. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan deze doelen van de VN.

KPN focust op de 3 doelen waar we met onze producten en diensten de grootste invloed op hebben.

2 1 6 UN Goals Update september2020
09. Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw aan een flexibele infrastructuur, en bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Ontwikkeling voor de toekomst vraagt om veerkrachtige infrastructuur. Netwerken die alle mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen aankunnen. Van innovatief transport tot slimme gebouwen, van online dienstverlening tot objecten die via het Internet of Things met elkaar communiceren.

Het KPN-netwerk is onlosmakelijk verbonden met Nederland en zit tot in de haarvaten van het land. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te zorgen voor de beste ict-infrastructuur, vandaag en morgen. Een netwerk dat we met innovaties en investeringen continu onderhouden en verbeteren.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Creëer steden die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.

Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad. Ook in Nederland blijven steden groeien, zo voorspelt het CBS. Eén van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om deze grote steden op een duurzame manier in te richten: veilig, slim en met oog voor mens en milieu. Technologische innovatie is de verbindende factor in de stad van de toekomst.

KPN werkt aan Smart Cities: slimme steden die door technologie aangenamer zijn om in te wonen. In Amsterdam en Rotterdam hebben we meegewerkt aan straatverlichting die pas aangaat zodra er iemand in de buurt is, afvalcontainers die een signaal geven als ze vol zijn en parkeerplekken die online laten weten dat ze vrij zijn. Zo wordt de stad prettiger, schoner en efficiënter.

12. Duurzame consumptie en productie

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: we moeten ‘meer produceren met minder’.

We helpen klanten duurzamer en milieuvriendelijker te zijn. Daarnaast kijken wij ook voortdurend naar onze eigen organisatie. Wij zijn ons zeer bewust dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de aarde. KPN laat apparatuur produceren waarvoor grondstoffen nodig zijn en we zijn een van Nederlands grootste energieverbruikers. We willen dat in 2025 onze netwerkactiviteiten vrijwel volledig circulair zijn.

Schoner glas

Zero Waste bij glasvezelaanleg