2 1 7 Header
Samenwerken

Omdat een betere wereld
ons allemaal aangaat

Om te bouwen aan een welvarende en duurzame toekomst, is het van groot belang om samen te werken. KPN zoekt daarom aansluiting bij een groot aantal verschillende organisaties, overheden en andere bedrijven. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Internationale doelstellingen

KPN heeft zich in 2010 aangesloten bij Global Compact, het duurzaamheidsplatform van de Verenigde Naties (VN). Daarmee zeggen we toe een bijdrage te leveren aan het realiseren van de internationale Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de VN. We hebben de 10 uitgangspunten van Global Compact ondertekend, waarmee we onszelf verplichten de mensenrechten te respecteren, goede arbeidsomstandigheden te bieden, het milieu te beschermen en corruptie te bestrijden. Daarnaast houdt KPN zichzelf én leveranciers aan standaarden van de International Labour Organization (ILO), de VN Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Energieverbruik terugdringen

Technologie biedt uitdagingen én kansen voor duurzaamheid. Samen met ict-bedrijven over de hele wereld werkt KPN samen om energieverbruik terug te dringen door technologische innovatie in te zetten voor duurzame oplossingen. Zo is KPN lid van ITU, het agentschap dat zich vanuit de Verenigde Naties bezighoudt met ict.

Op Europees niveau hebben telecombedrijven als KPN hun krachten gebundeld in ETNO. Eén van de thema’s waar deze organisatie zich op richt, is het verminderen van het effect dat telecomproviders hebben op onze leefomgeving.

In Nederland is KPN partner van NLdigital. NLdigital is de nationale branchevereniging van de ict-sector. Duurzaamheid is een van de zes hoofdthema’s van deze vereniging.

KPN heeft de Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment ondertekend. Met deze code zetten wij ons in voor het reduceren van het energieverbruik door telecomapparatuur en in datacenters.

Bereikbaarheid

Intelligent verbonden verkeersborden, apps om de file te mijden, zelfrijdende auto’s en flexibel werken op afstand. De netwerken en technologie van KPN helpen elke dag opnieuw om energie en brandstof te besparen.

In Nederland zijn we lid van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Zo denken we actief mee in het bijbehorende platform Beter Benutten. Dit is een samenwerking van overheid, kennisinstellingen, grote bedrijven en start-ups om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren met innovatieve maatregelen.

Ga naar beterbenutten.nl

Internationaal dragen we ook bij aan dit thema, onder meer in Connekt: een onafhankelijk netwerk van meer dan 200 invloedrijke partijen die tastbare oplossingen zoeken voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit.

Ga naar connekt.nl

Verantwoord inkopen

Door samen te werken met leveranciers, branchegenoten en grote organisaties kunnen we anderen stimuleren om duurzaam te werken. Zo heeft KPN met 16 andere grote Nederlandse organisaties het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen ondertekend. We willen hiermee aan leveranciers laten zien dat duurzaam inkopen de standaard wordt.

KPN is lid van de Joint Audit Coöperation (JAC). Dit is een associatie van 10 telecombedrijven wereldwijd met als doel om audits te doen bij belangrijke ict-leveranciers. Met die controles zorgen de telecombedrijven dat alle grote spelers in de keten zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. JAC controleert inmiddels 64 grote leveranciers in China, Taiwan, India, Japan, Zuid-Korea, Oost-Europa en Zuid-Amerika.

Joint Audit Coöperation

KPN is aangesloten bij Betaalme.nu. Dit is een initiatief vanuit het bedrijfsleven om makkelijker toegang tot liquiditeit voor het MKB te regelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller worden betaald, om zo kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit.

Lees meer over hoe wij samenwerken met onze leveranciers.

Betaalme.nu

Ranglijsten en awards

Erkenning uit
binnen- en buitenland