2 1 2 Header
KPN is milieubewust

Minder energie, minder grondstoffen

KPN streeft ernaar om alles en iedereen op een duurzame manier te verbinden. We dragen bij aan een welvarende en schone wereld door de impact op het milieu steeds verder terug te dringen. Dat doen we door steeds energiezuiniger te werken. Al sinds 2011 gebruiken we 100% groene elektriciteit en sinds 2015 zijn we volledig klimaatneutraal.

Binnen alle lagen van ons bedrijf kijken we hoe het zuiniger en efficiënter kan. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste activiteiten om van KPN een duurzaam bedrijf te maken.


CO₂-emissies

Al sinds 2015 klimaatneutraal

Het grootste deel van ons energieverbruik (85%) bestaat uit stroom. KPN is verantwoordelijk voor 0,8% van het elektriciteitsverbruik in Nederland. We gebruiken sinds 2011 alleen nog 100% groene stroom. Wat we nog wel uitstoten, door autobrandstoffen (11%) en gas voor verwarming van onze kantoren (3%), compenseren we sinds 2015 volledig via bosbouw en Gold Standard-certificaten. We zijn daardoor sinds 2015 klimaatneutraal. Wie een bericht stuurt via KPN, weet dus zeker dat ons netwerk daarvoor alleen maar duurzaam opgewekte energie gebruikt. In 2030 willen we klimaatneutraal zijn zonder compensatie met certificaten. We zullen daarvoor onder andere auto’s zonder CO2-uitstoot inzetten.

We blijven ons inzetten om het energieverbruik en onze milieu-impact te verkleinen. Zo willen we bijdragen aan de wereldwijde doelstelling om in 2050 de uitstoot van CO₂ met 80 tot 95% terug te dringen - ook wel bekend als het Klimaatakkoord van Parijs. Samen met leveranciers streeft KPN ernaar de CO₂ uitstoot in 2040 met 50% te reduceren, binnen de gehele keten. Dus van mijnbouw tot en met afvalverwerking. Daarmee draagt KPN bij aan één van de belangrijkste doelstellingen van het Klimaatakkoord: de opwarming van de aarde beperken met 1,5°C. Onze inspanningen worden wetenschappelijk getoetst op effectiviteit door het Science Based Targets Initiatieve (lees hier meer over deze organisatie).

RESULTATEN

Eén van 's werelds groenste telecombedrijven

In 2019 verbruikte KPN 30% minder energie dan in 2010. Ondanks het snel toenemende datagebruik, weten we ons netwerk steeds zuiniger te maken. Door onze inspanningen behoren we al jaren tot één van de groenste telecombedrijven ter wereld. Iedere dag werkt KPN aan efficiëntere en zuinigere netwerken, datacenters, kantoren en bedrijfsauto’s.

2 1 2 energieverbruik Update 2020

Afname energieverbruik van KPN sinds 2010.

2 1 2 wagenpark Update 2020

Besparing op brandstof wagenpark sinds 2010.

2 1 2 recycling Update 2020

Inname en recycling van oude KPN-apparatuur.

NETWERKEN

Dataverkeer groeit, energieverbruik niet

De elektriciteit die KPN gebruikt gaat voor 75% naar ons vaste en mobiele netwerk. Het dataverkeer op onze netwerken groeit gemiddeld met ongeveer 40% per jaar, door het gebruik van internet, video, sociale media. Om te zorgen dat iedereen overal snel en betrouwbaar internet heeft, breidt KPN zijn netwerken uit. Maar dat mag niet ten koste gaan van het milieu. We streven ernaar om ons netwerk uit te breiden zonder dat het meer energie kost.

2 1 2 Grafiek Netwerk Update2020
2 1 2 Datacenters Full Image
Datacenters

Slim hergebruik van restwarmte

In Eindhoven, op de High Tech Campus, hebben wij het groenste datacenter van Nederland gebouwd. Ook onze andere 9 datacenters worden iedere dag groener. In 2018 wisten de energie-efficiëntie met 12% te verbeteren ten opzichte van 2010. Een manier om dat soort resultaten te behalen, is om kritisch te kijken naar alle energieverbruikende apparatuur. Bij ons datacenter in Aalsmeer kwamen we op het idee om de warmte die het datacenter iedere dag uitstoot te gebruiken voor het warmhouden van de noodstroomvoorziening. Het leverde in Aalsmeer een energiebesparing op van 85% op de noodaggregaten. De innovatie passen we nu overal toe.

2 1 2 Wagenpark Half
WAGENPARK

Onze auto’s rijden steeds zuiniger

Het brandstofgebruik van onze bedrijfsauto’s neemt gestaag af. We stimuleren thuiswerken zodat er minder woon-werkverkeer is. En we kiezen steeds zuinigere auto’s. In 2018 verbruikte ons wagenpark 49% minder brandstof dan in 2010. KPN zet ook meer elektrische auto’s in. Nu is dat nog op beperkte schaal, omdat veel elektrische auto’s een te kleine actieradius hebben om onze klanten goed van dienst te zijn. Onze ambitie is echter groot: vanaf 2025 gaan we alleen nog auto’s inzetten die geen CO₂ uitstoten.

KANTOREN

Een tweede leven voor grondstoffen

KPN werkt al jaren volgens ‘het nieuwe werken’. Collega’s werken waar zij willen, waardoor we minder kantoorruimte nodig hebben. Daarnaast benut KPN kantoren zo efficiënt mogelijk. Duurzaamheid is daarnaast een belangrijk criterium bij de bouw en renovatie van onze kantoren. We doen mee aan de Green Deal voor Circulaire Gebouwen. We geven daarbij een tweede leven aan bestaand vastgoed en hergebruiken bestaande materialen. In ons gerenoveerde kantoor in Apeldoorn kregen de houten plafonds bijvoorbeeld een tweede leven als afscheidingswanden en werd de oude vloerbedekking verwerkt tot nieuw materiaal.


32286555068_c3d9b10033_o-1

Hoofdkantoor ‘De Link’

Het ‘nieuwe’ hoofdkantoor van KPN is ook bewust géén nieuw gebouwd pand. Op zoek naar een toekomstbestendig hoofdkantoor kozen we namelijk voor de totale renovatie en modernisering van ons vertrouwde onderkomen. Daarmee werd direct de eerste duurzame stap gezet. ‘De Link’ heeft Energielabel A en ‘draait’ volledig op groene stroom. Ook is er gekozen voor ruwbouw, een duurzame constructiewijze waarbij veel minder materiaal nodig is. Alle toiletten en kranen zijn waterbesparend, de koelsystemen (airco’s) zijn niet schadelijk voor de ozonlaag en op een groot deel van de gevel is gebruikgemaakt van energiezuinig triple glas. Een speciale vermelding is er tot slot voor het ‘Smart Building’-lichtplan, dat dankzij speciale armaturen alleen licht laat schijnen op plekken waar medewerkers zijn.

2 1 2 Circulair
CIRCULAIR BEDRIJF

Het einde van afval

We willen onze milieu-impact verder verkleinen door grondstoffen te hergebruiken. KPN wordt een circulair bedrijf: samen met onze leveranciers hergebruiken of recyclen we gebruikt materiaal. Totdat we uiteindelijk vrijwel geen afval meer produceren. Ons doel is dat in 2025 nagenoeg alle nieuwe apparatuur in onze netwerken en kantoren circulair is. Nu al nemen we verouderde apparaten na gebruik in om te recyclen. In 2018 gaven we bijvoorbeeld 85% van alle oude modems een nieuwe bestemming.

Minder energie, grondstoffen en kosten

Zo helpen we klanten besparen

Met onze diensten helpen we ook klanten minder energie en grondstoffen te verbruiken. Zoals interactieve televisie waarbij klanten hun favoriete serie niet meer op een harddisk thuis opnemen, maar in de cloud opslaan. Dat betekent minder apparatuur én minder energieverbruik: alleen al in 2018 wisten onze klanten €92 miljoen te besparen op hun energiekosten. Volgens onafhankelijk adviesbureau Accenture bieden de diensten van KPN veel mogelijkheden om kosten, energie en CO₂ te besparen. In het rapport Smarter 2030 staan de details daarvan uitgewerkt.

Onze leveranciers

Samen kom je verder