29
februari
2024
|
08:01
Europe/Amsterdam

Verbonden Groei: KPN presenteert jaarverslag 2023

Vandaag publiceert KPN het geïntegreerd jaarverslag 2023: Verbonden Groei. Hierin blikken we terug op een jaar waarin we onze doelstellingen en belangrijkste ambities hebben waargemaakt. KPN realiseerde groei in alle segmenten, verbond nog meer huishoudens met glasvezel en zette alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst.

Snelle en veilige digitale verbindingen
Onze netwerken hebben bewezen in staat te zijn om de aanzienlijke groei in dataverkeer te verwerken. Ruim de helft van Nederland is voorzien van het KPN glasvezelnetwerk en we blijven vastbesloten om ons doel te behalen om tegen het einde van 2026 via KPN en Glaspoort 80 procent van Nederland aan te sluiten op glasvezel. We hebben al onze mobiele netwerksites geüpgraded en we bereiden het netwerk voor op de veiling van het 3,5 GHz-spectrum.

KPN versterkte zijn positie verder  door voortdurend te investeren in de digitale infrastructuur, de gebruikerservaring te verbeteren en tegelijkertijd prioriteit te geven aan beveiliging. Met een marktaandeel van ongeveer 40% in het MKB-segment spelen we een cruciale rol in het beschermen van ondernemers tegen cybersecurity-bedreigingen. Dit sluit goed aan bij onze maatschappelijke betrokkenheid als verantwoordelijk bedrijf.

Voor een Beter Internet
KPN wil zijn leidende positie op het gebied van ESG behouden. Met onze vernieuwde strategie 'Connect, Activate & Grow' hebben we de lat hoger gelegd en ambitieuze doelen gesteld. In de komende jaren zal KPN nieuwe initiatieven lanceren en cybersecurity een integraal onderdeel maken van zijn ESG-beleid. Onder de noemer BeterInternet: veiliger, socialer en groener.  

Door digitale en sociale inclusie te bevorderen, streven we ernaar om de samenleving te verbeteren. Met het KPN Mooiste Contact Fonds zet KPN zijn inspanningen voort om de digitale kloof te verkleinen voor degenen die zelf niet gemakkelijk kunnen deelnemen.

Door onze voetafdruk te beperken, streven we actief naar een groenere toekomst door te focussen op energie-efficiëntie en circulariteit. En we helpen klanten om duurzamer te worden met hybride werken, digitalisering en slimme (cloud-based) oplossingen.

Tegen 2027 zullen KPN-klanten het internet gebruiken via een duurzaam en efficiënt netwerk dat wordt aangedreven door groene energie, grotendeels opgewekt uit een nieuw windmolenpark voor de Nederlandse kust. Tegen 2030 zou het werkelijke elektriciteitsverbruik van KPN met bijna de helft moeten zijn gedaald in vergelijking met 2010. Daarnaast streeft KPN naar net zero emissies in de waardeketen tegen het einde van 2040.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 17 april 2024 houdt KPN zijn jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar de jaarresultaten 2023 zullen worden besproken. Op de agenda, die binnenkort zal worden gepubliceerd, staat naast de jaarresultaten onder andere de voorgenomen herbenoeming van vier RvB-leden.

De KPN jaarresultaten 2023 zijn online beschikbaar op de interactieve website Jaarverslag2023.kpn. Via QR codes kunnen lezers van het verslag hun mening delen over thema’s die impact hebben op KPN en de samenleving.