Buitengebied

15 maart 2021 - Ons netwerk

“Op zoek naar het ontbrekende deeltje van een puzzel met 5000 stukjes”

Het mobiele netwerk van KPN bedekt bijna heel Nederland, bereikt 99,4% van de Nederlandse bevolking en behoort tot de beste in de wereld. Toch zijn er ook in Nederland nog plekken waar het bereik minder goed is. Hoe dat kan en wat KPN eraan doet om iedereen te laten profiteren van het mobiele netwerk van Nederland vertellen regiodirecteuren Anja de Vos-Biemans en Jeroen van der Jagt.

Mobiel bereikbaar zijn, in Nederland lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Toch komt er heel wat bij kijken om overal in Nederland mobiel te kunnen bellen en internetten. Klanten van KPN kunnen daarvoor gebruikmaken van het landelijk dekkend mobiel netwerk van ruim 5000 zendmasten. KPN maakt hiervoor gebruik van vergunningen die tijdens een frequentieveiling zijn verstrekt door de Nederlandse overheid.

“Wanneer we in de zomervakantie massaal afreizen naar de ons omliggende landen valt vaak op hoe goed de Nederlandse mobiele netwerken zijn in vergelijking met die van onze ooster- en zuiderburen. Toch zijn er ook in Nederland nog altijd plekken te vinden waar de dekking niet optimaal is”, vertelt Anja de Vos-Biemans. Samen met collega Jeroen van der Jagt is zij als regiodirecteur dagelijks in gesprek met bestuurders van gemeenten en provincies in Nederland over de ontwikkelingen in de regio.

Dataverbruik groeit exponentieel
Omdat de vraag naar mobiele data hard blijft groeien en de technologische ontwikkelingen niet stil staan, investeert KPN continu in het vergroten van de capaciteit en de dekking van zijn mobiele netwerk. “Momenteel moderniseren we ons netwerk in heel Nederland, een operatie die in volle gang is en waarbij we alle 5000 zendmasten vernieuwen”, vertelt Anja de Vos-Biemans, regiodirecteur Zuid-Nederland bij KPN. “Hierdoor wordt het netwerk nog beter, en maken we niet alleen 4G beter maar komt ook 5G beschikbaar. We bieden klanten hiermee de beste en snelste mobiele netwerkervaring van Nederland, zo blijkt ook uit onafhankelijke tests van de verschillende mobiele netwerken in Nederland.”

Nog betere dekking
Het netwerk van Nederland is geen loze belofte meent De Vos-Biemans. “Wij focussen op goede prestaties in heel Nederland. Dus ook buiten de steden, in de dorpen, onderweg en buitenaf. Landelijke dekking is voor ons een belangrijk speerpunt. De afgelopen jaren hebben we op vele tientallen locaties in het buitengebied het mobiele bereik verder verbeterd, onder andere door de inzet van nieuwe technieken en de plaatsing van extra zendmasten.”

“We hebben de afgelopen jaren op vele tientallen locaties in het buitengebied het mobiele bereik verbeterd”

Anja de Vos-Biemans, regiodirecteur Zuid-Nederland bij KPN

Puzzel van 5000 stukjes
Het mobiele netwerk van KPN is net als een puzzel van 5000 stukjes. Elk puzzelstukje is een deel van Nederland. Soms is een zo’n puzzelstukje wat minder goed, soms ontbreekt het simpelweg en gaan we op zoek naar een plek om de puzzel compleet te maken. “Dat is maatwerk en kan een lange zoektocht opleveren”, vertelt Jeroen van der Jagt, regiodirecteur Noord-Oost Nederland bij KPN. “Het verbeteren van de mobiele dekking vergt samenwerking tussen alle partijen. Wanneer in een bepaald gebied een probleem is met de bereikbaarheid, dan gaan we met bewoners en het lokaal bestuur om de tafel. Samen kijken we naar de knelpunten en zoeken we naar een oplossing. Soms kan dat eenvoudig zijn, bijvoorbeeld door het wijzigen van een antenne of het finetunen van de techniek. In andere gevallen kan het zijn dat er een extra zendmast nodig is. Daar komt dan wel meer bij kijken.”

“Enerzijds zien we een grote vraag naar goed mobiel bereik, tegelijkertijd is er weerstand tegen een nieuwe zendmast”

Jeroen van der Jagt, regiodirecteur Noord-Oost Nederland bij KPN

Als eenmaal duidelijk is dat de dekking alleen verbeterd kan worden met behulp van een nieuwe zendmast, gaat KPN op zoek naar een geschikte locatie. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat er maar een paar plekken in zo’n gebied zijn waar een extra zendmast een optimaal resultaat oplevert. De plek waar we plaatsen moet passen in de grotere puzzel en een verbeterde dekking voor een zo groot mogelijk gebied is daarbij het uitgangspunt. Van der Jagt: “Als we eenmaal een voorkeurslocatie hebben, gaan we op zoek naar een grondeigenaar die wil meewerken aan de plaatsing. En dan zijn er nog gemeentelijke vergunningen vereist en zijn we afhankelijk van inspraakprocedures en in een enkel geval ook een rechtszaak.”

Wel graag goed bereik, liever géén zendmast in de buurt
Van der Jagt: “Wij hebben enerzijds te maken met een grote publieksvraag naar goed mobiel bereik en daarvoor heb je natuurlijk ook zendmasten nodig. Iedereen wil bereikbaar zijn en ook bijvoorbeeld 112 kunnen bellen in geval van nood. Tegelijkertijd worden wij in een aantal gevallen geconfronteerd met weerstand tegen het plaatsen van antennes. Want bereikbaar zijn is één, zo’n zendmast in de achtertuin heb je liever niet. Sommigen vinden het horizonvervuiling, anderen hebben zorgen over gezondheid en straling. Het zoeken naar een locatie en het verkrijgen van de juiste vergunningen is mede hierdoor een langdurig en ingewikkeld proces.” De Vos-Biemans beaamt dat. “Het kan zelfs vele jaren duren voordat alle belanghebbenden het eens zijn. Maar er is ook een voorbeeld waar we na 12 jaar proberen gestopt zijn, het houdt een keer op.”

“Het is een proces van lange adem, soms duurt het letterlijk vele jaren om iedereen op één lijn te krijgen”

Jeroen van der Jagt, regiodirecteur Noord-Oost Nederland bij KPN

Een proces van lange adem dus, maar zegt Van der Jagt: “Maar we boeken wel voortgang en hebben de afgelopen jaren op vele tientallen wat meer afgelegen plekken in Nederland verbeterde dekking gerealiseerd. Bijvoorbeeld in de Bommelerwaard, de Achterhoek en op het Drentse platteland maar we hebben in elke Nederlandse provincie extra stappen gezet en dekkingsgaten weggenomen. Momenteel zijn we actief met de plaatsing van twee nieuwe zendmasten in de Gelderse gemeente Berkelland zodat de dekking in Geesteren en Neede verbetert. Een langgekoesterde wens, van zowel KPN als de regio. Ook het nabijgelegen Baak staat op de planning. In het Friese Rinsumageest en het Brabantse Olland plaatsen we deze maand ook nieuwe zendmasten en voor de zomer willen we in het Overijsselse Hoge Hexel het bereik verbeteren. In het derde kwartaal staat het Gelderse Mariënvelde op de planning voor een nieuwe zendmast. Al deze trajecten kosten zeer zeker de nodige tijd en energie, maar de netwerkervaring van onze klanten en de digitale bereikbaarheid van de regio gaat er uiteindelijk op al deze plekken fors op vooruit. En daar doen we het natuurlijk voor.”

Dekkingsverplichting
Voor KPN is landelijke dekking altijd al een belangrijk speerpunt geweest. Ook de Nederlandse overheid onderstreepte dit belang bij de laatste frequentieveiling (700 MHz). “De mobiele operators hebben de verplichting gekregen om op het grondgebied van elke Nederlandse gemeente 98% dekking te realiseren. Hierover zijn wij momenteel met meerdere gemeenten in gesprek. Ook hierbij is een goede samenwerking tussen de gemeente, inwoners en KPN als mobiele operator van belang”, erkent De Vos-Biemans.

“Goede samenwerking tussen de gemeente, inwoners en KPN als mobiele operator is van groot belang”

Anja de Vos-Biemans, regiodirecteur Zuid-Nederland bij KPN

Vele factoren
Niet altijd is een extra zendmast overigens de oplossing. Radiosignalen van zendmasten dringen bijvoorbeeld moeilijk door in bosrijke gebieden, maar ook in kantoorgebouwen en nieuwbouwhuizen, en onder de grond in verkeerstunnels. Daarom werkt KPN op dit soort projecten vaak samen met mobiele operators om met speciale oplossingen het mobiele bereik te verbeteren. Sinds een aantal jaar biedt KPN zijn klanten specifiek voor het probleem van mindere indoordekking thuis of op kantoor Mobiel Bellen via Wifi aan. Wanneer er in de buurt een wifinetwerk aanwezig is, schakelt het mobiele toestel automatisch over op wifi als dat een beter signaal geeft. Zo kunnen klanten van KPN blijven bellen en sms’en zonder dat de verbinding verbreekt of vertraagt.