03
oktober
2023
|
12:56
Europe/Amsterdam

Verschil verrijkt, maar er is meer dat ons verbindt

Vandaag is het Diversity Day en ook dit jaar wordt binnen KPN de rijkheid en kracht van diversiteit op de werkvloer gevierd. Het thema is ‘Verschil verrijkt, maar er is meer dat ons verbindt’. Drie dagen lang zijn er intern workshops, lezingen en bijeenkomsten voor collega’s om samen met elkaar diversiteit te vieren. In gesprek met Hilde Garssen, Chief HR Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN, over nut en noodzaak van Diversity Day.

 Waarom viert KPN Diversity Day?
“Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden bij KPN. We geloven in de kracht die diverse teams en een inclusieve en gelijkwaardige organisatiecultuur met zich meebrengen. Ongeacht genderidentiteit, afkomst, geloofsovertuiging en leeftijd, maar ook arbeidsvermogen, neurodiversiteit of seksuele oriëntatie. Iedereen heeft daar voordeel van. Daarom blijven we werken aan diversiteit en inclusie. Dat is goed voor onze collega’s, voor KPN én voor de klant.”

Diversiteit is meer dan genderdiversiteit, wat doen jullie nog meer?
“Culturele diversiteit en uiteraard de LHBTQIA+ community zijn twee hele belangrijke onderdelen van ons beleid. Ons netwerk Kleurrijk KPN is er voor alle mensen met een multiculturele achtergrond en collega’s die meer willen leren over de rijkheid die diverse culturen met zich meebrengen. Ook hebben we in de KPN CAO opgenomen dat collega’s een nationale feestdag kunnen inwisselen voor een feestdag naar keuze. Daarnaast hebben we het netwerk KPN Internationals, waar we onze collega’s uit het buitenland een warm welkom willen geven en bijvoorbeeld koppelen aan een Nederlandse collega binnen het programma Culture Coaching. En bij KPN hebben we één van de oudste Pride communities met honderden leden die zich vrij voelen om zichzelf te zijn: KPN Pride. Dit netwerk bestaat al ruim dertien jaar en geldt als een van de oudste pride bedrijfsnetwerken binnen Nederland.”

We blijven werken aan diversiteit en inclusie. Dat is goed voor onze collega’s, voor KPN én voor de klant.

Hilde Garssen, Chief HR Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN
Hilde_Garssen-62-lowres

Hoe staat KPN er voor als het gaat om genderdiversiteit?
“Uiteraard is genderdiversiteit een belangrijk onderdeel van ons beleid, dat is het altijd al geweest. In onze Raad van Bestuur, die bestaat uit zes personen, is de verhouding man/vrouw 50/50. Daarmee zijn we absoluut koploper onder de Nederlandse corporates. De Raad van Commissarissen bestaat voor 33% uit vrouwen en met deze cijfers voldoen we ruimschoots aan de wet ingroeiquotum en streefcijfers die vorig jaar is ingegaan. Daar ben ik absoluut trots op. Tegelijkertijd hebben we nog ambitieuze uitdagingen als het gaat om een betere verhouding man/vrouw. Zo streven we er naar dat eind 2024 meer dan 30% van het senior management uit vrouwen bestaat. Daar zijn we nog niet en we zetten alle zeilen bij om daar te komen.”

Wat doet KPN om deze aantallen daadwerkelijk te gaan halen?
“We maken per bedrijfsonderdeel op maat gemaakte plannen die deze ambities ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan teamsamenstellingen voor managementteams die inzicht geven in de diversiteit van onze teams. Als volgende stap zijn we dit jaar ook gestart met het toevoegen van vrijwillige vragen aan ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek over de waargenomen inclusiviteit van onze organisatie. Met die inzichten kunnen we verder werken aan specifieke plannen in de verschillende bedrijfsonderdelen voor het halen van onze ambities.”

Wat staat er de komende dagen op het programma?
“Het thema dit jaar is ‘Verschil verrijkt, maar er is meer dat ons verbindt’ en dat is treffend. Diversiteit brengt niet alleen verschillende perspectieven met zich mee, maar het is ook de verbinding die ons helpt een inclusief KPN voor iedereen te maken. Het thema is verwerkt in alle events en we gaan daarbij ook in op de laatste digitale ontwikkelingen. We brengen wetenschap, praktijk en technologie samen. Samen met Masuma Shahid (gepromoveerd onderzoeker) staan we bijvoorbeeld stil bij de positieve en risicovolle effecten van Artifical Intelligence op de mensenrechten van verschillende doelgroepen. En Marcia Goddard (neurowetenschapper) vertelt ons in haar keynote alles over hoe ons brein via onbewuste vooroordelen besluitvorming beïnvloedt.

Wat ik persoonlijk ook heel bijzonder vind, is dat wij speciaal voor Diversity Days een exclusieve expositie hebben samengesteld op ons kantoor in Rotterdam met werken uit onze eigen KPN Kunstcollectie. Al deze werken vertellen een verhaal over diversiteit in bijvoorbeeld cultuur, gender of seksualiteit. Ik kijk er naar uit om samen met collega’s deze kunstwerken te bewonderen en naar aanleiding daarvan met elkaar het gesprek aan te gaan over soms wel gevoelige onderwerpen.

Er is dus volop ruimte voor de dialoog, leren van elkaar, plezier maken en ervaren. Want door je in te leven in een ander, begrijp je die persoon beter.”

Diversiteit brengt niet alleen verschillende perspectieven met zich mee, maar het is ook de verbinding die ons helpt een inclusief KPN voor iedereen te maken.

Hilde Garssen, Chief HR Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN