31
januari
2024
|
07:30
Europe/Amsterdam

Resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2023

Joost_Farwerck-10-lowres

Vandaag heeft KPN de resultaten bekend gemaakt van het vierde kwartaal en het jaar 2023.

Joost Farwerck, CEO, over de resultaten:

“We hebben onze vooruitzichten en ambities voor 2023 waargemaakt. We zien duurzame omzetgroei uit diensten in alle segmenten. De inkomsten uit dienstverlening aan consumenten bleef afgelopen jaar verbeteren, dankzij aanhoudende groei van de omzet uit mobiele diensten en de groei van breedband klanten. De inkomsten uit zakelijke dienstverlening bleef groeien, waarbij het MKB de belangrijkste bijdrage leverde, evenals opnieuw een jaar van groei in Wholesale. We realiseerden een EBITDA en vrije kasstroom iets boven de verwachtingen, ondersteund door groei van de omzet uit diensten en effectieve maatregelen om stijgende kosten gedeeltelijk te verzachten. De betrokkenheid van alle KPN-medewerkers bij het verbeteren van de klantgerichtheid blijft toenemen, zoals blijkt uit de verbetering van de klanttevredenheid onder zowel consumenten als zakelijke klanten.

We blijven op koers met de uitrol van glasvezel en hebben dit jaar een recordaantal huishoudens aan ons glasvezelnetwerk toegevoegd. De aanzienlijke investeringen die wij doen in onze netwerken en dienstverlening werpen hun vruchten af. We liggen op koers met het deactiveren van ons kopernetwerk in glasvezelgebieden. Tot dusver zijn ongeveer 3 miljoen koperlijnen buiten gebruik gesteld, waardoor supersnel internet via glasvezel de norm is geworden.

De medewerkersbetrokkenheid blijft hoog, met collega's die met trots en plezier bij KPN werken. Onlangs hebben we overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de komende twee jaar, waarin een aantal innovatieve en waardevolle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. We blijven ons vol inzetten voor het creëren van duurzame waarde op lange termijn voor al onze stakeholders. Dit komt ook duidelijk tot uiting in onze ambitieuze ESG-agenda waarin we ons hard maken voor ‘een beter internet’, een internet dat veiliger, socialer en groener is voor iedereen in Nederland.

Tijdens onze Capital Markets Day in november 2023 hebben we onze Connect, Activate & Grow-strategie voor de periode 2024-2027 aangekondigd. We streven ernaar de omzetgroei uit diensten de komende jaren op een gezond niveau te houden, ondersteund door het versterken van onze leidende posities bij Consumenten en Zakelijk en aanhoudende groei in Wholesale. We zetten belangrijke stappen om ons bedrijfsmodel verder te moderniseren door gebruik te maken van, onder andere, de kracht van automatisering en AI. We verwachten dat de geschoonde EBITDA zal versnellen ten opzichte van de huidige run-rate en zal groeien in lijn met de groei van de omzet uit diensten volgens onze 3-3-7 financiële ambitie. We herhalen dit uitgangspunt voor de komende jaren, op basis van de solide commerciële dynamiek van dit moment.

De komende vier jaar zullen we ruim € 4,5 miljard investeren in onze netwerken en de digitalisering van Nederland, terwijl we tegelijk een groeiend rendement op het geïnvesteerde kapitaal realiseren. De CAPEX blijft tot 2026 stabiel, waarna we een aanzienlijke daling verwachten die resulteert in een materiële groei van onze vrije kasstroom. Onze focus op duurzame waardecreatie stelt ons in staat aantrekkelijke aandeelhoudersrendementen te blijven leveren.”

Documenten

Ga naar ir.kpn.com voor het persbericht en alle overige documenten met betrekking tot de resultaten.