25
mei
2022
|
13:56
Europe/Amsterdam

“Laten we van Nederland het best verbonden land ter wereld maken”

Vandaag is KPN aanwezig op Telecom Insights 2022 in Bussum, een congres van Telecompaper, waarbij de ontwikkeling van telecom in Nederland centraal staat. Namens KPN sprak onder andere Chief Technology and Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur KPN, Babak Fouladi over de massale uitrol van glasvezel en het nieuwe mobiele 5G-netwerk en hoe heel Nederland en de samenleving als geheel profiteert van hoogwaardig breedband internet dat snel, stabiel en veilig is.

Fouladi refereert in zijn toespraak ook aan een wereld die de afgelopen jaren onzekerder en complexer is geworden. Hij noemt onder meer de situatie in Oekraïne, de Covid-19 pandemie en klimaatverandering. Volgens Fouladi kan de telecomsector bijdragen aan oplossingen om grote issues te bestrijden. In ’t Spant in Bussum, waar Telecom Insights 2022 wordt gehouden zei hij daarover: “Als sector kunnen we ook verheugd zijn dat we we via onze vaste en mobiele netwerken en IT-diensten juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren om complexe vraagstukken aan te pakken of juist de nodige veranderingen door te voeren.”

Babak Fouladi: “Telecomnetwerken zijn essentieel en vitaal, ze zorgen er niet alleen letterlijk voor dat de wereld met alles en iedereen verbonden blijft. Onze netwerken ondersteunen ook massale digitalisering, essentieel want online toegang is in crisissituaties vaak de enige deur naar de buitenwereld en contact met anderen, zelfs in ver afgelegen gebieden. Ook stellen we mensen in staat om vanuit huis te werken, online onderwijs te volgen of zaken te blijven doen. Ook draagt de digitale infrastructuur ​​bij aan de wereldeconomie en het betaalbaar houden van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. En onze infrastructuur levert een structurele bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het gebruik van fossiele brandstoffen en aan schonere lucht. Digitalisering is een steeds belangrijkere versneller voor duurzaamheid.”

De Nederlandse telecomnetwerken, met die van KPN voorop, behoren tot de beste in de wereld en in de Digital Economy and Society Index van de EU staat de Nederlandse digitale infrastructuur op de tweede plaats, van alle 27 lidstaten. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van de vaste en mobiele netwerken, maar vooral ook om andere aspecten zoals skills, adoptie en innovatie. Nederland heeft een prachtige uitgangspositie om digitaal alle vruchten te pakken en ook oplossingen te bieden voor alle grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. In zijn toespraak besluit Fouladi met een oproep aan de telecomsector. “Laten we van Nederland het best verbonden land ter wereld maken! En Laten we dat samen als sector mogelijk maken.”