19
april
2023
|
08:57
Europe/Amsterdam

KPN roept BAVA op om leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te benoemen

KPN heeft vandaag de agenda gepubliceerd van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") op woensdag 31 mei 2023 in Rotterdam. Aandeelhouders kunnen in persoon deelnemen aan de vergadering of digitaal en dan eveneens vragen stellen. Ook bestaat de mogelijkheid om online de livestream te volgen. 

De vergadering is gepland om mevrouw Marga de Jager te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van KPN. Zij volgt Chantal Vergouw op, die zal terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. 

Tijdens deze BAVA zal de Raad van Commissarissen aandeelhouders ook informeren over de voorgenomen benoemingen van mevrouw Vergouw als de nieuwe Chief Business Market (B2B) en de heer Wouter Stammeijer als de nieuwe Chief Technology & Digital Officer (TDO) in de Raad van Bestuur van KPN, zoals eerder bekendgemaakt

De volledige agenda van de BAVA en de bijbehorende documentatie zijn nu beschikbaar op de IR website van KPN.