18
maart
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

KPN Health versterkt positie in zorgsector met overname DVZA-dienstverlening van Open HealthHub

KPN Health neemt de digitale gegevensuitwisselingsdienst “DVZA voor VVT-instellingen” over van Open HealthHub. De dienst wordt gebruikt om patiëntinformatie uit te wisselen door verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. De overname past in de ambitie van KPN Health om de zorg toegankelijk te houden met toonaangevende digitale dienstverlening voor zorginstellingen. De DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) wordt onderdeel van de KPN Health Exchange die ook al DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen biedt. 

Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health: “Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Digitale gegevensuitwisseling speelt hierin een belangrijke rol. Met KPN Health Exchange helpen wij zorginstellingen met het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten en met andere zorginstellingen. Met de DVZA-dienstverlening van Open HealthHub die bovendien MedMij-gecertificeerd is, verrijken we onze dienstverlening voor VVT-instellingen en ondersteunen we hen in hun digitale transformatie.”  

Marco Woesthuis, CEO van Open HealthHub: “We brengen onze succesvolle “DVZA voor VVT-instellingen” onder bij KPN Health. Zo kunnen meer VVT-instellingen voldoen aan de overheidsdoelstellingen voor informatie-uitwisseling. Open HealthHub kan zich hierdoor richten op de doorontwikkeling van haar diensten Digitale vragenlijsten en Thuismetingen op basis van FHIR-expertise waarmee zorginstellingen de zorg voor de patiënt verbeteren.”  

Digitale gegevensuitwisseling voor iedereen 
Iedere Nederlander kan binnenkort zijn medische gegevens van verschillende zorgaanbieders zoals het ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut of een VVT-instelling inzien met behulp van een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Dit is een app of website waarin al die gegevens in één overzicht getoond worden en die alleen toegankelijk is voor de gebruiker. Aan de PGO kunnen ook zelfgemeten gezondheidsgegevens toegevoegd worden zoals van een stappenteller of een bloeddrukmeter.   

Steeds meer zorgverleners maken hun zorginformatiesystemen klaar voor verbinding met een PGO. Om die te laten communiceren met PGO’s, is een DVZA nodig. Dit is een oplossing die zorgt dat gegevens vanuit het bronsysteem van zorgaanbieders in de PGO komen en andersom. DVZA's en PGO's hebben hiervoor een MedMij-label nodig. MedMij bepaalt de spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.  

KPN Health Exchange 
KPN Health Exchange is een platformdienst van KPN die zorginformatie toegankelijk maakt en op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling faciliteert tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten. KPN Health exchange is een open systeem en de diensten worden ontwikkeld door KPN en door partners. Met KPN Health Exchange behouden zorginstellingen zelf de volledige regie op hun data en medische informatie. De DVZA-dienstverlening is één van de onderdelen van KPN Health Exchange. KPN Health is momenteel kandidaat-deelnemer van MedMij om DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen aan te bieden en biedt nu dus ook DVZA-dienstverlening aan voor VVT-instellingen.