30
juni
2022
|
17:39
Europe/Amsterdam

KPN en Breens Network bundelen hun krachten voor veilig hybride onderwijs

KPN en Breens Network ontwikkelen een 24/7 Security Operations Center voor het onderwijs

KPN en Breens Network hebben de handen in een geslagen om een specifieke cyber security-oplossing te realiseren voor álle onderwijsinstellingen. Zij doen dat door bundeling van bestaande security kennis van KPN met de kennis en ervaring van Breens Network als IT-organisatie voor het onderwijs. Hiermee geven KPN en Breens Network concreet invulling aan de oproep van de AIVD/ Nationaal Cyber Security Centrum en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ Inspectie van het Onderwijs om de digitale weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten.

Op afstand werken en -leren is de afgelopen jaren toegenomen. Corona joeg het gebruik van digitale onderwijsmiddelen vervolgens enorm aan. Deze sprong in hybride onderwijs is essentieel om scholieren in staat te stellen hun maatschappelijk potentieel te verwezenlijken.

Toenemende digitalisering zorgt er ook voor dat onderwijsinstellingen veranderen naar schatkamers vol persoonlijke- en maatschappelijk relevante informatie. Studenten en onderwijsinstellingen worden daarmee een lucratief doelwit voor hackers. Onderwijsinstellingen lopen voortdurend het risico dat data - waaronder persoonlijke gegevens van studenten en medewerkers- wordt gestolen en misbruikt. Kantar onderzocht vorige zomer het enorm toegenomen aantal cyberaanvallen op de Nederlandse onderwijsinstellingen.  Door een hack zijn criminelen in staat onderwijsinstellingen volledig stil te leggen, met als gevolg forse maatschappelijke en financiële risico’s voor scholen en hun bestuurders maar ook met mogelijk schadelijke gevolgen voor hun studenten. Securitydreigingen worden dus steeds complexer, schadelijker en cybercriminaliteit komt steeds vaker voor.[1]

Specifieke cybersecurity oplossing voor het onderwijs
Om dit risico te lijf te gaan, bundelen KPN en Breens Network de krachten om samen met het onderwijs een cybersecurity oplossing te realiseren, passend bij de behoefte van de onderwijsinstellingen. Hierbij wordt gewerkt op basis van  standaard bouwblokken die al aanwezig zijn in het onderwijs en bij KPN. Stapsgewijs en aan de hand van deze afzonderlijke bouwblokken vergroten onderwijsinstellingen hiermee hun weerbaarheid.  Door een “Onderwijs ICT Security Assessment” in combinatie met een uitgebreide “Detectie en Oplossing softwaremodule” aan te bieden (XDR)  geven KPN en Breens Network de onderwijsinstellingen het essentiële inzicht in de kwetsbaarheden van hun IT-systemen. Daarnaast is  met deze cybersecurity oplossing een goede rapportage mogelijk door de onderwijsinstellingen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als ook naar overige stakeholders.

Met deze oplossing van KPN en Breens Network kunnen onderwijsinstellingen voldoen aan de door de Tweede Kamer en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gewenste stappen op het gebied van cyber security. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen veilig online (hybride) onderwijs waarborgen voor de student en haar medewerkers.

Over Breens Network
Breens Network is innovator van lerend Nederland en heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de digitale transformatie van leren. Dit doen wij door onderwijsinstellingen te ondersteunen op het vlak van digitalisering en de innovatie daarvan. In het onderwijs in Nederland is Breens Network actief in het voortgezet-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Dit langs drie thema’s: Digitale werk- (en leer) omgeving, Cloud & Cyber security en Business Intelligence-data-apps. Op het gebied van cybersecurity heeft Breens Network een strategische samenwerking met QS Solutions waarmee oa. Cybersecurity assessments en -interventies worden uitgevoerd voor - en samen met - het onderwijs.
 


 

[1] Zie o.a. de notitie ‘Binnen zonder Kloppen’, Inspectie Onderwijs van september 2021 en het recente debat in de Tweede Kamer over Digitalisering in het onderwijs van 1 december 2021.