07
november
2023
|
07:30
Europe/Amsterdam

KPN blijft de komende jaren fors investeren in de digitalisering van Nederland

KPN gaat de komende jaren door met het verbeteren van de Nederlandse digitale infrastructuur. Tot en met 2027 wordt nog eens ruim 4,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan een groot gedeelte gaat naar de uitrol van glasvezel. Eind 2026 heeft circa 80% van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van KPN, circa 2 miljoen meer aansluitingen dan vandaag. Ook investeert KPN in nieuwe 5G-toepassingen, cloud en AI. En KPN ontwikkelt speciaal voor klanten ‘het beste digitale aanbod’ door samen te werken met toonaangevende partners op het gebied van entertainment, gaming en security. KPN stelt zichzelf ambitieuze doelen op ESG–gebied en als aantrekkelijke werkgever. Dat maakt KPN vandaag bekend bij de update van zijn strategie Connect, Activate & Grow voor de komende vier jaar.

Joost_Farwerck-10-lowresJoost Farwerck, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN: “We hebben de belangrijkste ambities van onze strategie over de afgelopen drie jaar behaald. KPN groeit weer in alle segmenten en de uitrol van glasvezel ligt op koers. Ik ben trots op de inzet van al onze medewerkers om deze doelen te behalen. In de komende jaren maken we af waar we aan begonnen zijn, zodat eind 2026 ongeveer 80% van Nederland glasvezel heeft van KPN of Glaspoort.

Met onze Connect, Activate & Grow strategie zetten we alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst en creëren we lange termijn waarde voor al onze stakeholders.

We richten ons de komende jaren op een gezonde omzetgroei door onze leidende positie in de consumentenmarkt en de zakelijke markt verder te versterken en te blijven groeien in wholesale.”

Beste digitale infrastructuur van Nederland
Snel, stabiel en veilig internet zijn onder meer nodig om de zorg, het onderwijs en de economie draaiende te houden. Ook levert digitalisering een bijdrage aan de verduurzaming, bijvoorbeeld door het verminderen van CO2-uitstoot of een efficiënter gebruik van grondstoffen.

Het Nederlandse vaste en mobiele internet hoort bij de top van de wereld. Om deze positie te verstevigen, blijft KPN de komende jaren investeren in de digitale infrastructuur, de beste gebruikerservaring en een veilig internet. Nog eens 2 miljoen huishoudens en bedrijven worden de komende jaren aangesloten op glasvezel.

KPN blijft de komende jaren zijn netwerken openstellen voor andere aanbieders en breidt het aanbod aan diensten verder uit. Dat gebeurt onder meer samen met dochteronderneming NL-ix, een van de grootste internetknooppunten ter wereld.

Dienstverlening aan klanten: kwaliteit, relevant en veilig
KPN verbetert de komende jaren het aanbod en de dienstverlening aan klanten in alle segmenten om te zorgen dat dit altijd de beste kwaliteit biedt, relevant en veilig is. 

Door data en AI beter te benutten en meer processen te automatiseren, wil KPN de klantervaring verder verbeteren. Voor consumenten wordt ingezet op 'Huishouden 3.0': het beste digitale aanbod, van gaming en entertainment tot smart home en security. Hiervoor gaat KPN de krachten bundelen met bekende en innovatieve partners die eenvoudig hun diensten kunnen inklikken op het platform van KPN. 

Voor ondernemend Nederland gaat KPN zijn digitale aanbod uitbreiden. Het KPN EEN aanbod voor MKB’ers wordt uitgebreid met nieuwe diensten op het gebied van ‘security’, ‘cloud’ en ‘werkplek toepassingen’. Grootzakelijke klanten krijgen met Smart Combinations de beschikking over nieuwe toepassingen als Private Campus, Multi Cloud, Data Services Hubs en IoT-toepassingen. Voor grote bedrijven en organisaties blijft KPN als strategische ICT- en integratiepartner actief op het snijvlak van connectiviteit en IT, vooral in missie-kritische sectoren.

Voor een beter internet: betrouwbaar, inclusief en duurzaam
KPN wil zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid behouden. De doelen op het gebied van betrouwbaarheid, inclusie en veiligheid zijn volledig ingebed in de strategie en het bedrijfsmodel van KPN. In 2025 wil KPN nagenoeg volledig circulair zijn. In 2027 internetten KPN-klanten via een duurzaam en efficiënt netwerk dat wordt gevoed door groene stroom, grotendeels opgewekt vanuit een nieuw windpark voor de Nederlandse kust. In 2030 moet het daadwerkelijke energieverbruik van KPN met 55% gedaald zijn ten opzichte van 2010, ondanks het explosief groeiende dataverkeer.

KPN ontplooit de komende jaren meer initiatieven op het gebied van biodiversiteit en het maakt cybersecurity onderdeel van het ESG-beleid, als bijdrage van maatschappelijke waarde voor Nederland. Het motto hierbij is 'voor een beter internet'. Via het KPN Mooiste Contact Fonds blijft KPN zich inzetten om de kloof met mensen die niet digitaal mee kunnen doen te verkleinen. Het fonds bestaat inmiddels 15 jaar en neemt samen met maatschappelijke partners, zoals het Oranjefonds, initiatieven om ‘echt’ contact voor kwetsbare groepen mogelijk te maken.

Moderne werkgever met oog voor talent
KPN richt zich de komende jaren op nieuw talent en blijft medewerkers stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen. Werken bij KPN blijft aantrekkelijk dankzij moderne arbeidsvoorwaarden, veel flexibiliteit en opties voor duurzaam woon-werkverkeer worden gestimuleerd. Ook wordt medewerkers de ruimte geboden een actieve bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling en de maatschappelijke doelen van KPN. Om te laten zien wat werken bij KPN betekent, publiceert het in navolging van andere bedrijven zijn ‘culture statement’.

Voor meer informatie over Connect, Activate & Grow, de verwachtingen en financiële ambities van KPN voor de komende jaren, kijk op ir.kpn.com