24 juli 2017 - Het bedrijf

Uitnodiging voor KPN BAVA ter benoeming van dhr. Overbeek in RvC

Koninklijke KPN N.V. ('KPN') heeft vandaag de agenda gepubliceerd van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’) die wordt gehouden op maandag 4 september 2017, op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag.

De vergadering wordt belegd vanwege de benoeming van de heer Edzard Overbeek in de Raad van Commissarissen van KPN. Het voornemen om de heer Overbeek te benoemen tot onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen werd op 2 juni jongstleden aangekondigd in een persbericht.

Voor meer informatie zie onze website: www.kpn.com/ir