Logo Vlaggen

13 april 2016 - Het bedrijf

AVA stemt in met dividend over 2015 en EUR 1,2 mld terugbetaling van kapitaal

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van KPN heeft vandaag ingestemd met alle agendapunten.

De AVA heeft ingestemd met het voorstel om een dividend van EUR 0,114 per gewoon aandeel vast te stellen over het jaar 2015, bestaande uit een regulier dividend van EUR 0,08 per gewoon aandeel en een additioneel interim dividend van EUR 0,034 per gewoon aandeel gerelateerd aan het ontvangen dividend van Telefónica Deutschland. Het slotdividend van EUR 0,05 per gewoon aandeel wordt op 20 april 2016 betaalbaar gesteld onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 15 april 2016 zullen de aandelen ex-dividend worden genoteerd.

De terugbetaling van kapitaal aan aandeelhouders van EUR 0,28 per aandeel (gelijk aan in totaal EUR 1,2 miljard) is ook goedgekeurd door de AVA. KPN verwacht de terugbetaling van kapitaal aan aandeelhouders uit te voeren in juni 2016, volgend op de wettelijke bezwaartermijn van twee maanden.

Daarnaast heeft de AVA ook ingestemd met de herbenoeming van de heer Van Bommel tot lid van de Raad van Commissarissen.

De agenda, inclusief gedetailleerde informatie over de aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website van KPN (www.kpn.com/ir).