24 juni 2014 - Het bedrijf

Nieuwe CAO en invoering nieuwe pensioenregeling in Nederland goedgekeurd door vakbonden

KPN maakt vandaag bekend dat de vakbonden goedkeuring hebben verleend aan de nieuwe CAO voor 2014 en de invoering van een nieuwe CDC pensioenregeling (op basis van een vaste premie) voor het hoofdpensioenfonds van KPN, zoals aangekondigd op 22 mei 2014.

In navolging hierop heeft het bestuur van het hoofdpensioenfonds van KPN ingestemd met de invoering van de nieuwe CDC pensioenregeling per 1 januari 2015.

Volgend op de goedkeuring zal de meerderheid van de pensioenvoorziening op de balans van KPN, gerelateerd aan de huidige DB pensioenregeling (op basis van vaste toezeggingen) van het hoofdpensioenfonds in Nederland, in het tweede kwartaal van 2014 vrijvallen. De netto vrijval in KPN's winst- en verliesrekening wordt bepaald door de afboeking van de pensioenvoorziening verminderd met de eenmalige betaling van EUR 200 miljoen en de bijbehorende belastinglast. Op 31 december 2014 (‘afwikkelingsdatum’) zal de mogelijke resterende pensioenvoorziening gerelateerd aan de huidige DB pensioenregeling zijn vrijgevallen.

Ten behoeve van KPN’s outlook zal de vrijval van de pensioenvoorziening en de eenmalige betaling worden aangemerkt als een eenmalige post. Deze vallen daarom buiten de definitie van KPN’s outlook.