3561 932X699Persbericht259 700X525

25 september 2014 - Het bedrijf

KPN Mooiste Contact Fonds sluit zich aan bij Coalitie Erbij in strijd tegen eenzaamheid

Den Bosch, 25 september 2014 – Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft zich als kernlid aangesloten bij Coalitie Erbij, een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties ter voorkoming en bestrijding van de eenzaamheid in Nederland. Dit werd bekend gemaakt tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres 2014, een initiatief van Coalitie Erbij.

Het KPN Mooiste Contact Fonds bestaat nu zeven jaar en maakt zich sterk voor kwetsbare groepen in de samenleving voor wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is. Mark Versteegen, manager KPN Mooiste Contact Fonds: “Met verschillende projecten brengt het KPN Mooiste Contact Fonds kwetsbare groepen - zoals ernstig zieke kinderen en ouderen - weer in contact met de wereld om hen heen. Daarmee draagt het fonds een steentje bij aan het tegengaan van eenzaamheid in Nederland. Een groeiend probleem dat het belang van sociaal contact voor iedereen onderstreept en om samenwerking vraagt. Door ons aan te sluiten bij de Coalitie Erbij bundelen we onze krachten en verwachten we samen nog meer te bereiken.”

  • Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij - “Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Ons doel is het thema eenzaamheid uit de taboesfeer te halen door het bespreekbaar te maken. Dat doen we samen met onze kernleden en leden. Het betekent een vergroting van onze slagkracht dat KPN Mooiste Contact Fonds zich als kernlid bij ons wil aansluiten.”

  • Mark Versteegen, manager KPN Mooiste Contact Fonds - “Mensen die eenzaam zijn missen sociaal contact. Het KPN Mooiste Contact Fonds maakt sociaal contact mogelijk met technologie van KPN, maar ook met vrijwilligers uit de KPN organisatie: (oud-)medewerkers en gepensioneerden. De afgelopen jaren hebben ruim 10.000 vrijwilligers zich ingezet voor de verschillende projecten van het fonds”

Op het congres komen bestuursleden, management, staf en professionals bij elkaar uit de wereld van verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, welzijn en overheid. Het doel van het congres is om hen maximaal te betrekken bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Het congres wordt gepresenteerd door Hadassah de Boer. Ivan Wolffers spreekt de Nationale Eenzaamheid Lezing 2014 ‘Zorg en het eenzaamheidsspook’ uit en de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 wordt uitgereikt.

Over Coalitie Erbij
Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. De kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, Leger des Heils, KPN Mooiste Contact Fonds, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. Daarnaast heeft de coalitie nog 29 leden. Coalitie Erbij organiseert jaarlijks de Week tegen Eenzaamheid. Deze week is onderdeel van de bewustwordingscampagne die Coalitie Erbij het hele jaar door voert om kennis en kunde rond eenzaamheid te verbreden en te delen. Het thema dit jaar is ‘‘(H)erken eenzaamheid en handel op tijd”. Zie: www.samentegeneenzaamheid.nl en volg ons ook op Facebook en Twitter.

Over KPN Mooiste Contact Fonds
Het KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare doelgroepen. Voor hen is sociaal contact niet vanzelfsprekend. Zo maakt het KPN Mooiste Contact Fonds samen met partner EDventure mogelijk dat met een speciale ICT-set (de Klasgenoot) ernstig zieke kinderen op afstand toch gewoon deelnemen aan het schoolleven. En samen met partner ‘s Heeren Loo Zorggroep is het cliëntenportaal JIP (Jouw Internet Portaal) ontwikkeld: een veilige en vertrouwde internetomgeving waarmee cliënten met verschillende beperkingen en niveaus hun sociale kring kunnen vergroten en erbij horen. Jaarlijks worden ook speciale dagen georganiseerd voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, met ieder jaar bijna 2.000 KPN vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op www.kpnmcf.com. Volg ons ook op Facebook en Twitter.