25 juni 2013 - Het bedrijf

Vakbonden en KPN sluiten definitief akkoord over CAO en Sociaal Plan

Nadat de vakbonden en KPN onlangs een principeakkoord over een nieuwe CAO en een nieuw Sociaal Plan sloten, hebben de vakbondsleden afgelopen week ingestemd met dit akkoord, zo hebben de vakbonden aan KPN laten weten.

De nieuwe CAO geldt voor medewerkers van KPN en KPN Contact en loopt van 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. In de nieuwe CAO is per 1 juni 2013 een loonsverhoging van 1,4 procent opgenomen. Het nieuwe Sociaal Plan geldt voor KPN-medewerkers die tijdens de looptijd ervan boventallig worden verklaard en gaat in op 1 november 2013 en loopt tot en met 31 december 2015. KPN is blij dat de nieuwe CAO en het nieuwe Sociaal Plan in gezamenlijkheid met de vakbonden in een relatief korte periode tot stand zijn gekomen. Aanmelding van de nieuwe KPN CAO 2013 - 2014 bij het Ministerie van SZW zal voor 1 juli a.s. plaatsvinden.