23 april 2013 - Het bedrijf

Resultaten eerste kwartaal 2013

Hoofdpunten

Groep

 • Belangrijke stappen gezet in kapitaalverwerving
 • Omzet -8,8% (j-o-j) door verkoop Getronics International (3,9%) en competitieve mobiele markten
 • EBITDA -EUR 137 mln (j-o-j), deels door hogere commerciële investeringen in Duitsland van EUR 63 mln
 • Capex stijgt EUR 75 mln (j-o-j) door hogere investeringen klantapparatuur, uitrol 4G netwerk NL
 • Vrije kasstroom in kw1 reflecteert fasering gedurende het jaar, wel gestegen (j-o-j) naar EUR 85 mln
 • Op schema voor behalen outlook, dividend verwachting aangepast

Nederland

 • 4G succesvol en als eerste gelanceerd
 • Omzetgroei in segment Consumenten Thuis
 • TV marktaandeel gestegen naar 24%, leidt tot tweede positie in Nederlandse TV markt
 • Veelbelovende start van “quad play” aanbod (KPN Compleet)
 • Goede voortgang banenreductieprogramma, afname ~1.100 FTE in eerste kwartaal

Mobile International

 • Record aantal van 265.000 nieuwe abonnees in Duitsland, door toename commerciële investeringen
 • Verbeterd mobiel breedbandnetwerk ondersteunt mobiele data groei in Duitsland
 • Competitieve mobiele markt in België, nieuwe proposities gelanceerd
Eerstekwartaal2013

Eelco Blok, CEO:

“De prestaties van KPN in het eerste kwartaal zijn in lijn met de strategische update zoals we die in februari hebben gepresenteerd. We zijn doorgegaan met investeren in onze Nederlandse marktposities en in Duitsland hebben we stappen gezet om onze positie in mobiele data en abonnementen te versterken. Het succes van onze strategie zien we in Nederland terug bij televisie en breedband en de lancering van 4G diensten als eerste operator. Daarnaast hebben we aanzienlijke voortgang geboekt in ons herstructureringsprogramma en zorgen kwaliteitsverbeteringen voor stijgende klanttevredenheid in de consumentenmarkten.

In de laatste maanden hebben we belangrijke stappen gezet om onze financiële positie te versterken. Het hybride obligatieprogramma van 2 miljard euro is succesvol afgerond en op 10 april hebben onze aandeelhouders goedkeuring verleend aan de aangekondigde claimemissie van 3 miljard euro. We verwachten binnenkort van start te gaan met de claimemissie.”

Dit persbericht is een korte samenvatting van de Engelse versie die leidend is. Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op kpn.com/results