21 november 2013 - Het bedrijf

Het onderzoek van ACM bevestigt beeld KPN: geen overtredin​g mededingin​gswet

De Nederlandse mobiele telecomproviders hebben zich niet schuldig gemaakt aan overtredingen van de mededingingswet. Dat blijkt uit diepgravend en langdurig onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De resultaten van het onderzoek bevestigen het beeld dat KPN zelf al had na intern onderzoek.

Kort na de inval in december 2011 door wat toen nog de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heette, startte KPN ook een eigen onderzoek. Daaruit bleken toen al geen onwettige feiten. KPN is verheugd dat het onderzoek van ACM dat beeld nu bevestigt.

De vandaag bekend gemaakte resultaten zijn volgens KPN belangrijk omdat eerder publiekelijk de indruk was ontstaan dat medewerkers zich mogelijk wel schuldig hadden gemaakt aan onwettig gedrag.

KPN is het in algemene zin met ACM eens dat publieke uitingen over voorgenomen marktgedrag waarover nog niet definitief besloten is, in sommige gevallen tot risico’s voor de mededinging kan leiden. KPN heeft daarom, net als de overige telecomaanbieders, toegezegd de bestaande compliance regels op dat punt aan te scherpen. KPN wil immers integer handelen, en iedere schijn wegnemen dat dat anders zou zijn. Maar KPN benadrukt, wat ook door ACM wordt bevestigd, dat ook op dit gebied geen overtreding van de mededingingswet heeft plaatsgevonden.