29
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitnodiging voor BAVA over intrekken preferente aandelen B

Samenvatting

KPN nodigt zijn aandeelhouders uit om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’) bij te wonen die wordt gehouden op 10 januari 2014. De vergadering wordt belegd om te stemmen over het voorstel tot intrekking van de uitstaande preferente aandelen B. Dit volgt op het verzoek hiertoe van de Stichting Preferente Aandelen B KPN van 10 november 2013. Tevens wordt het voorstel gedaan om de nominale waarde van KPN aandelen te reduceren om de kosten gerelateerd aan de preferente aandelen B te verlagen

Personen die KPN aandelen houden op vrijdag 13 december, na sluiting van de handel op NYSE Euronext Amsterdam, zullen worden aangemerkt als gerechtigd tot stemmen op of tijdens de BAVA. De details van de voorstellen staan in de agenda met toelichting die op de website van KPN is opgenomen.