28
oktober
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaten derde kwartaal 2014

Samenvatting

KPN heeft in het derde kwartaal opnieuw goede strategische voortgang geboekt. De outlook blijft ongewijzigd.

 • Goede voortgang in Nederland
  • Sterke groei vast-mobiele bundels consumentenmarkt (+84.000) en multi play werkplekken Zakelijke Markt (+37.000)Groot aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (+84.000), meer dan 1,7 miljoen 4G klanten in Nederland
  • Aantal breedbandklanten groeit weer (+6.000), sterke groei ITV klanten (+49.000)
  • Groot aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (+84.000), meer dan 1,7 miljoen 4G klanten in Nederland
 • Vereenvoudigingsprogramma op schema, besparing t/m Kw3 2014 ~EUR 100 mln (j-o-j)
 • Sterke verbetering in klanttevredenheid, NPS ver boven marktgemiddelde
 • In België 18.000 nieuwe mobiele abonnees
 • Verkoop E-Plus succesvol afgerond
 • Dividendbetaling hervat
Derdekwartaal 2014

Financiële resultaten

- Omzet (geschoond) daalt in het derde kwartaal met 4,9% (j-o-j) vergeleken met een daling van 7,0% (j-o-j) in het tweede kwartaal van 2014. Groei aantal klanten weegt nog niet op tegen lagere prijsniveaus mobiele markten ten opzichte van vorig jaar en aanhoudende krimp zakelijke markt - EBITDA (geschoond) daalt in het derde kwartaal met 15% als gevolg van de lagere omzet en de uitfasering van handset lease. Exclusief het effect van deze uitfasering daalde de geschoonde EBITDA met 12% (j-o-j), vergeleken met een daling van 13% (j-o-j) in het tweede kwartaal van 2014 - Winst na belasting (EUR -76 mln) beïnvloed door herwaardering Reggefiber optie (EUR -114 mln); exclusief dit effect bedraagt de winst na belasting EUR 38 mln - Investeringen in de eerste drie kwartalen 23% lager vergeleken met dezelfde periode in 2013 door lagere klant gedreven investeringen (incl. uitfasering van handset lease), lagere netwerkinvesteringen en het Vereenvoudigingsprogramma - De vrije kasstroom in de eerste drie kwartalen wordt beïnvloed door fasering gedurende het jaar, substantiële verbetering van de vrije kasstroom gerealiseerd in het derde kwartaal van 2014

Eelco Blok, CEO:

“In het derde kwartaal van 2014 hebben we opnieuw goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie. In de consumentenmarkt is het aantal klanten binnen alle belangrijke diensten gestegen. De zakelijke markt bleef uitdagend maar we hebben daar goede voortgang geboekt in multi play diensten en 4G. De klanttevredenheid in Nederland is aanzienlijk verbeterd en ligt ver boven het marktgemiddelde. Deze verbetering wordt ondersteund door de vereenvoudiging van ons productportfolio en onze klantprocessen. Onze financiële prestaties tonen een geleidelijke verbetering dankzij het verbeterde productportfolio en de uitvoering van het Vereenvoudigingsprogramma en we blijven op schema voor een groeiende vrije kasstroom volgend jaar, ondersteund door lagere rentebetalingen. De verkoop van E-Plus is afgerond en geeft ons een solide financieel profiel en een sterke basis om onze strategie uit te voeren in Nederland en België. We hebben de dividendbetaling over 2014 hervat, en we hebben de intentie om het dividend te laten groeien over 2015. De opbrengst van EUR 5 miljard aan contanten verhoogt onze financiële flexibiliteit. Het bod op uitstaande obligaties tot EUR 2 miljard dat we vanochtend hebben aangekondigd is een belangrijke stap om ons financieel profiel aan te laten sluiten bij het nieuwe bedrijfsprofiel. We hebben nu ook een aantrekkelijk belang van 20,5% in Telefónica Deutschland en verwachten te kunnen profiteren van significante synergievoordelen en dividendbetalingen.”

Vooruitzichten[1] en uitkering aan aandeelhouders

2014

- Financiële resultaten stabiliseren richting het eind van 2014 - Investeringen minder dan EUR 1,4 mrd

2015

- Investeringen minder dan EUR 1,5 mrd, inclusief Reggefiber2 - Groei vrije kasstroom (excl. TEFD dividend) verwacht in 2015Actieve belastinglatentie - gerelateerd aan de verkoop van E-Plus leidt tot lagere belasting betaling in Nederland in de komende jaren - Lagere bruto schuld in komende jaren leidt tot afnemende rentebetalingen - Additionele kasoverschotten via potentieel dividend op 20,5% belang in Telefónica Deutschland

Na de verkoop van E-Plus heeft KPN dividendbetalingen hervat. KPN heeft op 13 oktober 2014 een interim dividend over 2014 betaald van EUR 0,02 per aandeel, in totaal EUR 85 mln. KPN is van plan om over 2014 een totaal dividend van EUR 0,07 per aandeel te betalen. Het dividend per aandeel over het jaar 2015 zal naar verwachting groeien KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’ kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders.

Hoofdpunten derde kwartaal

Consumenten Thuis

KPN heeft in het derde kwartaal een aantal commerciële initiatieven genomen om groei van het aantal breedband en interactieve televisie abonnees te realiseren. Zo werd een nieuw breedbandportfolio geïntroduceerd, kwamen er nieuwe vast-mobiele bundels voor de KPN en Telfort merken en stegen de promotionele activiteiten in reactie op activiteiten van de concurrentie. Deze maatregelen, gecombineerd met de voortdurende upgrade van het vaste kopernetwerk hebben gezorgd voor positieve ontwikkelingen in breedband en interactieve televisie. In het derde kwartaal van 2014 daalde de geschoonde omzet in het segment Consumenten Thuis met 2,5% door minder vraag naar traditionele telefoniediensten en meer promotionele activiteiten, deels opgevangen door prijsverhogingen. De winstgevendheid in het derde kwartaal steeg vergeleken met het derde kwartaal van 2013 met 1,9%. Het aantal breedbandklanten groeide in het derde kwartaal weer, met 6.000. Er kwamen 49.000 nieuwe interactieve televisie abonnees bij, waardoor KPN nu meer dan 1,5 miljoen interactieve televisieklanten heeft. Het aantal ‘triple play’ klanten steeg wederom. Inmiddels heeft 48% van de breedbandklanten een ‘triple play’ pakket, vergeleken met 43% in het derde kwartaal van 2013. De toename van ‘multi play’ pakketten draagt bij aan de stijging van de gemiddelde omzet per klant met 2,3% naar 44 euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2013.

Consumenten Mobiel

KPN is in de mobiele markt goed gepositioneerd met een landelijk dekkend 4G netwerk, unieke vast-mobiele bundels en een toonaangevend familiepakket. Dit heeft geleid tot een stijgende klantloyaliteit en een sterke groei van het aantal nieuwe mobiele klanten in het derde kwartaal. In het derde kwartaal van 2014 daalde de geschoonde omzet in het segment Consumenten Mobiel met 5,6%. De uitfasering van de handset lease had ook in het derde kwartaal een negatief effect op de winstgevendheid. De onderliggende omzet uit mobiele diensten daalde met 6,9%, een verbeterde trend vergeleken met het tweede kwartaal van 2014 (-9,3%), gedreven door het hoge aantal nieuwe abonnees. In het kwartaal kwamen er maar liefst 84.000 nieuwe mobiele abonnees bij. Goede prestaties van de merken KPN en Telfort, groei in vast-mobiele bundels en 4G zorgden hiervoor. Ook de klantloyaliteit steeg in het kwartaal, door focus op bestaande klanten, vast-mobiele bundels en een verbetering van de klanttevredenheid. Het aantal consumenten klanten met 4G is opnieuw sterk gegroeid naar 1,1 miljoen, ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal toen 845.000 consumenten 4G hadden.

Zakelijke Markt

In het derde kwartaal waren de uitdagende marktomstandigheden van invloed op de financiële prestaties van het segment Zakelijke Markt. Er was opnieuw sprake van een krimpende zakelijke markt omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. De geschoonde omzet in het segment daalde met 7,0% door krimp van de totale markt en minder vraag naar traditionele diensten. Dit was ook de belangrijkste reden voor de daling van de winstgevendheid met 16%, vergeleken met het derde kwartaal van 2013. In het derde kwartaal is goede strategische voortgang geboekt met het Vereenvoudigingsprogramma en groei van gebundelde diensten en 4G. Aan het eind van het derde kwartaal hadden 612.000 zakelijke klanten 4G van KPN, vergeleken met 525.000 aan het eind van het tweede kwartaal van 2014. Volgend op de versnelling van het Vereenvoudigingsprogramma in het tweede kwartaal, zal KPN aanvullende kostenbesparingen doorvoeren om de druk op de omzet te compenseren.

België

De Belgische mobiele markt toonde in het derde kwartaal de eerste tekenen van stabilisatie, na een periode van aanhoudende prijsdruk. De markt bleef echter competitief. Desondanks boekte BASE Company ook in het derde kwartaal goede operationele resultaten met 18.000 nieuwe abonnees. BASE Company heeft de succesvolle strategie voortgezet, die gebaseerd is op een hoge netwerkkwaliteit gecombineerd met aantrekkelijk geprijsde proposities en de beste dienstverlening. Inmiddels heeft BASE Company een 4G dekking van ongeveer 63% van de bevolking. Dit persbericht is een korte samenvatting van de Engelse versie die leidend is. Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op www.kpn.com/resultaten.htm [1] De vrijval van de pensioenvoorziening en de gerelateerde eenmalige betaling worden beschouwd als incidenteel en zijn daarom uitgesloten van de outlook [2] Uitgaande van consolidatie Reggefiber per 31 december 2014 [3] Vrije kasstroom, voor de vooruitzichten, wordt gedefinieerd als kasstroom uit operationele activiteiten, plus opbrengsten uit de verkoop van vastgoed, minus kapitaalinvesteringen en exclusief potentieel dividend van Telefónica Deutschland