27
oktober
2016
|
15:51
Europe/Amsterdam

Ook KPN wil vaart maken met klimaatdoelen

Samenvatting

Negenendertig bedrijven omarmen de klimaatdoelen van Parijs voor 2050. Zij roepen de overheid op de energietransitie te versnellen. KPN doet mee.

Deze zogeheten transitiecoalitie – waartoe ook KPN behoort - roept de komende regering op om:
- een klimaatwet te maken die de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 realiseert, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
- een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
- een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
- een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs, vorig jaar december, is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent.

KPN is niet voor niets partner in de transitiecoalitie. We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo zijn we 100% klimaatneutraal en gebruiken we 100% groene stroom. Dat wordt ook gezien door belangrijke instanties: volgens het CDP behoren we tot de wereldwijde top als het gaat om klimaatbeleid en we zijn voor het vijfde jaar op rij opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index.