01
november
2017
|
10:30
Europe/Amsterdam

KPN Mooiste Contact Fonds zorgt al 10 jaar voor verbondenheid

Samenvatting

Sociaal contact is een eerste levensbehoefte, maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt al 10 jaar mensen die zich eenzaam voelen weer in contact met hun omgeving of, wanneer dat waardevol is, met lotgenoten. Dat doet het fonds met impactvolle projecten en de inzet van mensen, middelen en techniek van KPN.

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. Mensen die last hebben van eenzaamheid ervaren een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Eelco Blok, CEO KPN: “KPN zorgt al 130 jaar voor verbinding. Het is onze core business. Maar tussen verbinding en verbondenheid bestaat een subtiel verschil. Verbondenheid met de wereld om ons heen is de menselijke kant van het verhaal en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom richt het KPN Mooiste Contact Fonds zich op projecten waarmee we onze mensen, middelen en technologie kunnen inzetten om sociaal isolement te doorbreken. De afgelopen 10 jaar heeft dat mooie resultaten opgeleverd en ook de komende jaren gaan we op deze voet door. Want met de strijd tegen eenzaamheid ben je nooit klaar.”

10 jaar KPN Mooiste Contact Fonds

Het begon met KlasseContact. Met deze ICT-oplossing, die in 10 jaar ruim 3.400 keer is ingezet, kunnen langdurig ernstig zieke kinderen worden aangesloten op hun klas. Zo kunnen zij, ondanks de ziekte die ze thuis of in het ziekenhuis houdt, meedoen en in contact blijven met hun klasgenootjes.

Nederland kent zo’n 200.000 extreem eenzame ouderen. In 2015 is de Zilverlijn gestart, een beldienst voor ouderen die behoefte hebben aan een goed gesprek, van het Nationaal Ouderenfonds, het KPN Mooiste Contact Fonds en de VriendenLoterij. Daarbij nemen ongeveer 1.000 vrijwilligers, waaronder veel KPN-medewerkers, wekelijks telefonisch contact op met ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor, een praatje en een lach.

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2016 gaan samenwerken met de Hartstichting om jongeren met een hartaandoening in contact te brengen met hun leeftijd- en tevens lotgenoten. In Nederland leven circa 9.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een aangeboren hartaandoening. Een hartaandoening is aan de buitenkant niet te zien maar maakt wel dat deze jongeren niet in dezelfde mate deel kunnen nemen aan het sociale leven. Dat zorgt voor onbegrip bij leeftijdsgenoten waardoor deze jongeren zich sneller eenzaam voelen en minder zelfvertrouwen hebben. Met een speciaal ontwikkelde app kunnen deze jongeren ervaringen uitwisselen met lotgenoten, vragen stellen aan experts en een kennisbank raadplegen met meer achtergrondinformatie over diverse hartaandoeningen.

En vanaf dit jaar ontwikkelen het KPN Mooiste Contact Fonds en de Stichting Papageno samen een unieke app om kinderen met autisme onderling en met hun muziektherapeut te verbinden. Hiermee draagt het KPN Mooiste Contact Fonds bij aan het doel van Stichting Papageno om nóg meer kinderen met autisme uit hun isolement te halen. Kinderen met autisme zijn meer dan gemiddeld eenzaam. Met muziektherapie bereikt Stichting Papageno al 20 jaar kinderen met autisme met als doel ze nieuwsgierig te maken en te motiveren tot contact. Muziek stimuleert sociale vaardigheden en geeft deze kwetsbare kinderen zelfvertrouwen. De verwachting is dat de app in het voorjaar van 2018 gelanceerd kan worden.

In de afgelopen 10 jaar hebben ruim 20.000 KPN-medewerkers zich vrijwillig ingezet om mensen die zich eenzaam voelen weer in contact te brengen met de wereld om hen heen. Er is een video beschikbaar die een impressie geeft van wat het KPN Mooiste Contact Fonds betekent voor mensen die door omstandigheden sociaal minder verbonden zijn. Een overzicht van de activiteiten vanaf de oprichting van het KPN Mooiste Contact Fonds vind je in een infographic die als download beschikbaar is. Ook is er een infographic beschikbaar met een overzicht van jubileumactiviteiten.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het KPN Mooiste Contact Fonds.

Het KPN Mooiste Contact Fonds

Het KPN Mooiste Contact Fonds werd in 2007 door KPN opgericht met als doel: sociaal contact bevorderen voor mensen die dat nu missen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, bijvoorbeeld ziekte, een handicap of het wegvallen van een partner. Het KPN Mooiste Contact Fonds brengt deze mensen in contact met de wereld om hen heen. Het fonds draagt met financiële middelen, techniek en medewerkers (vrijwilligers) van KPN bij aan maatschappelijke projecten. De afgelopen tien jaar heeft het fonds bijgedragen aan projecten van EDventure, Resto VanHarte, Nationaal Ouderenfonds, Landelijk Netwerk Autisme, Rode Kruis, Stichting Het Vergeten Kind, Alzheimer Nederland, ’s Heeren Loo Zorggroep, Stichting Gouden Dagen, Hartstichting, Nierstichting en Stichting Papageno. Vanuit KPN hebben ruim 20.000 medewerkers zich sinds de start van het fonds vrijwillig ingezet voor de verschillende projecten. www.kpnmcf.com

10 jaar KPN Mooiste Contact Fonds