26
februari
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

KPN draagt Dhr. Sickinghe en Mw. Zuiderwijk voor als leden van Raad van Commissarissen

Samenvatting

Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) heeft de agenda gepubliceerd van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) die wordt gehouden op 9 april 2014 in Den Haag.

De agenda bevat voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van KPN’s Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit acht leden waarvan mevrouw Van Lier Lels en de heer Routs zullen aftreden. Ze werden vorig jaar herbenoemd voor een periode van één jaar.

De Raad van Commissarissen draagt, rekening houdend met het profiel van de Raad van Commissarissen, de heer D.W. Sickinghe en mevrouw C. Zuiderwijk voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Sickinghe beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van telecommunicatie, technologie media en innovatie, dankzij zijn twaalfjarige periode als CEO van Telenet (België) en zijn ervaring bij NeXT Computer en HP. Mevrouw Zuiderwijk is momenteel bestuursvoorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel en heeft uitgebreide zakelijke kennis en management ervaring op het gebied van ICT. De voordracht voor deze positie was onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad, die de voordracht van mevrouw Zuiderwijk heeft aanbevolen.

De agenda en de voorgestelde resoluties voor de AVA zijn beschikbaar op de website van KPN (www.kpn.com/ir). Ook zal KPN vandaag het Geïntegreerde Jaarverslag 2013 publiceren dat eveneens op de website te vinden zal zijn. Als volgende stap in het integreren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de activiteiten van KPN, publiceert KPN voor het eerst een Jaarverslag en duurzaamheidsverslag in één geïntegreerd verslag waarin KPN rapporteert over hoe het mensen en middelen inzet om waarde te creëren voor alle stakeholders van KPN.