06
mei
2021
|
11:30
Europe/Amsterdam

Glasvezel aanleg in heel Nederland volop op gang gekomen: gemeenten spelen een belangrijke rol bij een vlotte aanleg

Vandaag heeft de ACM (Autoriteit Consument en Markt) een rapport gepubliceerd, waarin zij een actuele beschrijving en visie geeft op de ontwikkeling van de glasvezeluitrol in Nederland.

Het gaat volgens de ACM goed met de uitrol van glasvezel in Nederland. Er wordt volop glasvezel aangelegd door KPN en andere partijen. Het ACM rapport maakt duidelijk dat haar zorgen in 2019 over mogelijke vertraging zijn geadresseerd door marktpartijen. Met het huidige tempo van uitrol zou nagenoeg heel Nederland ruim voor 2030 van glasvezel kunnen zijn voorzien.

KPN vervangt zijn vaste kopernetwerk door een glasvezelnetwerk. Momenteel is het in meer dan 50 gemeenten actief in meer dan 100 gebieden. KPN heeft eerder de ambitie aangekondigd om in 2025 circa 65% van de Nederlandse huishoudens op glasvezel aangesloten te hebben. Dit realiseert KPN door 500.000 adressen per jaar op glasvezel aan te sluiten, met name in verstedelijkt gebied. Met de onlangs aangekondigde samenwerking met ABP worden de komende jaren daarbovenop ruim 900.000 adressen in dorpen en op bedrijventerreinen op glasvezel aangesloten. Hierdoor zal circa 80% van de Nederlandse huishoudens eind 2026 een glasvezelverbinding in huis hebben van KPN of via de samenwerking met ABP. Indien de inspanningen van andere partijen daarbij worden opgeteld valt dat percentage nog hoger uit.

De toezichthouder schetst in haar rapport dat er in bepaalde stedelijke gebieden ruimte is voor twee of meer glasvezelnetwerken naast kabel. Dat geeft de burger meer keuze, ervan uitgaande dat het om open netwerken gaat, net zoals bij KPN.

Lokaal wordt steeds beter samengewerkt om deze voor Nederland belangrijke ontwikkeling zo snel mogelijk af te ronden. Gemeenten spelen daarbij volgens de ACM een cruciale rol om vlotte aanleg van glasvezel door partijen lokaal in goede banen te leiden en daarbij de overlast voor het publiek minimaal te houden. KPN onderschrijft dit van harte en wil bij de aanleg met gemeenten en andere partijen graag samenwerken om aanleg voor iedereen zo snel mogelijk te realiseren.