24
februari
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

KPN publiceert jaarverslag 2022

Vandaag publiceert KPN het geïntegreerd jaarverslag 2022. Daarin blikken we terug op een jaar waarin we onze vooruitzichten en belangrijkste ambities hebben waargemaakt. KPN liet omzetgroei zien, breidde het glasvezelnetwerk verder uit en zette alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst.

Vooruit met Glasvezel
De digitalisering van ons leven zet onverminderd door. KPN speelt daar op in door flink te investeren in hoogwaardige, toekomstbestendige digitale infrastructuur met glasvezel en 5G, wat voor een First Class internetervaring zorgt. 
Het jaarverslag laat zien wat glasvezel betekent voor klanten, Nederland en KPN. We kijken daarbij naar de operationele uitdagingen, het dienstenaanbod, de security-aspecten en duurzaamheid. Glasvezel staat daarmee symbool voor de transformatie van KPN naar een modern bedrijf dat klanten de best mogelijke internetervaring biedt.

Duurzame toekomst
De producten en diensten van KPN zijn energiezuinig en KPN-klanten realiseerden in 2022 opnieuw een forse energiebesparing. Het energieverbruik van KPN is al jaren volledig groen en neemt bovendien alsmaar af, terwijl het dataverbruik op het netwerk steeds verder stijgt.

Green Finance
Afgelopen jaar heeft KPN een Green Finance Framework gelanceerd om onze duurzame investeringen te financieren, waarmee weer een nieuw financieel instrument gekoppeld is aan onze klimaatambities. Op het terrein van circulariteit hebben we stevige ambities geformuleerd en we hebben als doel om in 2040 de uitstoot in de hele keten te reduceren en het restant te compenseren tot nul. KPN heeft zijn ambitie voor 2030 verhoogd door ernaar te streven de Scope 3-emissies in de keten met 45% te verminderen ten opzichte van 2014. KPN is voornemens de duurzaamheidsprestatiedoelstelling voor zijn Sustainability Linked Bond uit 2021 af te stemmen op de herziene ambitie voor 2030.

Vooroplopen
KPN is door het Carbon Disclosure Project (CDP) opnieuw erkend als wereldwijd klimaatleider, één van de bedrijven die vooroploopt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering. In 2022 heeft KPN een overeenkomst getekend met Eneco voor de aankoop van windenergie vanaf 2027. Dit ondersteunt de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en het vermindert het risico voor hogere energiekosten op de lange termijn. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 12 april 2023 houdt KPN zijn jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar het geïntegreerd jaarverslag 2022 zal worden besproken. Op de agenda, die binnenkort zal worden gepubliceerd, staat naast het jaarverslag onder andere de benoeming van drie RvC-leden en één herbenoeming in de Raad van Commissarissen.

Het KPN geïntegreerd jaarverslag 2022 is online beschikbaar op Jaarverslag2022.kpn