24
november
2023
|
17:52
Europe/Amsterdam

KPN is er ook voor klanten met schulden

Vandaag tekent Marieke Snoep, lid van de Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de Consumentenmarkt, een nieuw convenant samen met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Daarmee wil KPN ook de komende jaren soepeler omgaan met klanten met problematische schulden en de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk verminderen.

Marieke Snoep van KPN: “We zijn verbonden met onze klanten, ook als het financieel tegenzit. In plaats van de stapel rekeningen en aanmaningen te laten groeien, zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat iedereen verbonden kan blijven. Toegang tot internet en telefonie zijn van essentieel belang om een weg uit de schulden te vinden en te voorkomen dat mensen in sociaal isolement belanden.”

Momenteel hebben ruim 726 duizend huishoudens in Nederland te maken met problematische schulden of lopen het risico in financiële problemen te geraken. De NVVK is blij met de inzet en voortrekkersrol die KPN op zich neemt. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK: "Vier jaar geleden nam KPN het voortouw met het ondertekenen van het eerste convenant. Dat heeft ervoor gezorgd dat ook andere bedrijven en overheden anders zijn gaan kijken naar het innen van schulden en het verantwoordelijk omgaan met klanten, ook als het even moeilijk gaat."