27
juli
2020
|
07:30
Europe/Amsterdam

Resultaten tweede kwartaal 2020

JF_062

‘’We zijn doorgegaan met het uitvoeren van onze strategie en leverden robuuste prestaties in het tweede kwartaal met een stabiele geschoonde EBITDA na leases en een aanzienlijke groei van de vrije kasstroom ten opzichte van vorig jaar, beide gecorrigeerd voor desinvesteringen, ondanks de uitdagingen met betrekking tot COVID-19.

Onze verbeterde commerciële strategie voor glasvezel, in combinatie met onze SuperWiFi-propositie, sterke Unlimited-propositie en gerichte marketingcampagnes leidden tot een verbeterende trend in het aantal breedbandklanten en mobiele abonnees, ondanks aanhoudende concurrentie. Bovendien zien we dat bestaande klanten de kwaliteit en stabiliteit van ons netwerk waarderen, vooral in de huidige COVID-19-crisis.

In de zakelijke markt bleven we solide vooruitgang boeken met klantmigraties naar ons vereenvoudigde en toekomstbestendige portfolio. We hebben ons productportfolio grotendeels vereenvoudigd, hoewel we ons bewust zijn van de uitdagingen binnen de zakelijke markt nu de economische activiteit in Nederland is afgenomen. Zowel ons vaste als mobiele klantenbestand ontwikkelde zich gunstig, maar de mobiele ARPU stond onder druk door het wegvallen van roaming. Nieuwe initiatieven op het gebied van netwerken, IoT en security zijn vertraagd vanwege COVID-19. Deze uitdagingen werden zoveel mogelijk gecompenseerd door verlaging van de kosten. Via Wholesale blijven we ons netwerk beschikbaar stellen voor derden en dit portfolio blijft groeien. Ons marktaandeel op de totale breedbandmarkt is stabiel gebleven op 52%, mede dankzij de solide prestaties van Wholesale en dit toont de kracht van ons gemengde portfolio.

Het tweede kwartaal was echter ook het eerste waarin we het volledige effect van COVID-19 op de Nederlandse economie zagen. Hoewel dit de prestaties op sommige gebieden beïnvloedde, onderstreepte de crisis ook het belang van KPN’s voortdurende inspanningen om de kwaliteit van de digitale infrastructuur van Nederland te verbeteren door middel van grootschalige investeringen. Wij geloven dat digitalisering een katalysator kan zijn voor het economisch herstel van ons land en tegelijkertijd helpt om de ecologische en sociale uitdagingen van de post-COVID-wereld aan te pakken. We zijn trots op de tomeloze inzet van onze collega’s en de toewijding aan het helpen van onze klanten in deze uitdagende tijden. Over het eerste halfjaar is KPN met zijn netwerken en diensten veerkrachtig gebleken.

We versnellen de uitrol van glasvezel, wat voor KPN waarde blijft genereren. We hebben het afgelopen kwartaal 76.000 extra huishoudens aangesloten en we zien verschillende commerciële proof points die onze uitrolstrategie onderschrijven. Zo zien we in vergelijking met koper dat de ARPU van glasvezel 9% hoger is, we zien dat per gebruiker een glasvezelklant 40-50% meer uitgeeft aan extra diensten en dat de omzet uit glasvezeldiensten in het tweede kwartaal met 6% is gestegen. We zijn ook trots dat ons glasvezelnetwerk wordt erkend als het beste vaste netwerk van Nederland volgens de Consumentenbond. Om onze toekomstige glasvezel uitrol veilig te stellen, maken we lange termijn afspraken met onze aannemers.

Als we vooruit kijken, blijft de ontwikkeling van COVID-19 en de impact ervan op de huidige economische crisis onzeker. Onze prestaties in het eerste halfjaar en onze sterke balans geven ons echter een veerkrachtige basis om op te bouwen. We zijn toegewijd aan onze strategie en vastberaden om onze vooruitzichten, zoals we in januari hebben afgegeven, te halen. We hebben besloten om in het derde kwartaal van 2020 een interim-dividend voor 2020 uit te keren en KPN blijft goed gefinancierd met voldoende liquiditeit om de schulden voor de komende jaren te voldoen.’’

Documenten

Download hier het persbericht van de tweede kwartaalcijfers 2020.
Ga naar ir.kpn.com voor het persbericht en alle overige documenten met betrekking tot de resultaten.

Conference calls & webcasts

9 uur CET: perscall

13 uur CET: webcast voor analisten