04
oktober
2022
|
15:03
Europe/Amsterdam

Orange Belgium en KPN onderzoeken hoe Westerschelde met 5G de slimste waterweg ter wereld kan worden

Orange Belgium en KPN gaan samen onderzoeken hoe 5G technologie de verdere digitalisering van één van de belangrijkste vaarwegen van Europa kan versnellen. Vandaag is bekend geworden dat de studie van de waterwegcorridor van België en Nederland één van de projecten is die in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Europese Commissie. De “5G Estuary” moet de komende maanden duidelijk gaan maken wat er nodig is om van de Westerschelde de meest slimme, gedigitaliseerde waterweg van de wereld te maken.

De Westerschelde is van groot belang voor de economie van België en Nederland en is één van de drukst bevaren wateren ter wereld met scheepvaartverkeer naar de zeehavens van Antwerpen, Brugge, Gent, Terneuzen en Vlissingen, goed voor meer dan 150.000 schepen per jaar. In deze grensregio komen publieke en private organisaties vanuit zowel Nederland als België veelvuldig met elkaar in aanraking. Orange Belgium en KPN gaan daarom samen met Port of Antwerp – Bruges en North Sea Ports onderzoeken hoe 5G technologie ingezet kan worden op het water, langs de oevers en in de havens en terminals aan beide zijden van de grens.

Een grensoverschrijdende digitale corridor
De studie van Orange Belgium en KPN wil een grensoverschrijdende digitale corridor voor mobiliteitstoepassingen en luchtvaart op lage hoogte definiëren, die de belangrijke knooppunten in de wereldwijde toeleveringsketen, namelijk de havens en de waterwegen in het achterland, efficiënter, veiliger en duurzamer zal maken. De hoge snelheid en ultra korte reactietijden (lage latency) van de 5G-netwerken zullen veilige en uiterst betrouwbare connectiviteit garanderen.

Denk bijvoorbeeld aan real-time data uitwisseling van en naar voer- en vaartuigen, havens, en het op afstand sturen en ondersteunen van bijvoorbeeld vrachtauto’s en boten. Maar ook de inzet van autonome robots, augmented reality, sensoren en drone inspecties behoren tot de mogelijkheden. Deze toepassingen zullen niet alleen de logistieke keten efficiënter maken, ze zullen ook bijdragen aan een betere beveiliging van de kritische infrastructuur en van het milieu.

Met de steun van Connecting Europe Facility
Het onderzoek van Orange Belgium en KPN wordt gesteund door de Port of Antwerp-Bruges, North-Sea Port, Seafar, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg, de FOD Economie, Ministerie EZK, Ministerie I&W, Provincie Zeeland en uitgevoerd met subsidie uit de Europese Commissie onder de vlag van Connecting Europe Facility (CEF). Het onderzoek neemt ruim een half jaar in beslag en de resultaten worden naar verwachting halverwege 2023 gepubliceerd. Partijen met interessante visies op digitalisering op en rond waterwegen of met toepassingen afhankelijk van de beschikbaarheid van hoogwaardige connectiviteit op het water en/of lage luchtvaart worden uitgenodigd om contact op te nemen met Michaël Peeters, Director Innovatie en Business Development van Orange Belgium.