14
april
2022
|
10:10
Europe/Amsterdam

Helft van de Nederlandse bedrijven is bang voor cyberaanval

Onderzoek KPN: personeelsgebrek remt digitale transformatie

Driekwart van de Nederlandse bedrijven schakelt minder snel over op het gebruik van nieuwe technologie dan gewenst. Schaarste aan voldoende bekwaam IT-personeel en uitdagingen rondom security staan de digitale transformatie in de weg. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt lijkt een verdere groei van de inzet van digitale tools af te remmen. De meerderheid van de Nederlandse bedrijven zegt niet goed (genoeg) te zijn voorbereid op een cyberaanval en ligt hier wel eens wakker van.

Dit blijkt uit de Monitor Digitale Transformatie, een jaarlijks onderzoek van KPN onder managers die verantwoordelijk zijn voor de digitale transformatie bij hun bedrijf. In de aanloop naar het evenement The Digital Dutch op 21 april peilt KPN wat de belangrijkste drivers, barrières en uitdagingen zijn bij digitale transformatie. Dit jaar wordt voor het eerst ook security hierin meegenomen.

Security is wakkerligger
Op het gebied van security baart vooral de veiligheid van klant- en bedrijfsgegevens zorgen. De helft van de ondervraagden ligt wel eens wakker van de gedachte dat onbevoegden hier toegang toe krijgen. Kennis, in de breedste zin van het woord, vormt hier de voornaamste bottleneck. Vooral het up-to-date houden van de beveiliging vormt een hele uitdaging. Bijna alle bedrijven hebben zorgen rondom IT-security. Slechts 7 procent zegt geen zorgen op dit gebied te hebben.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat kleinere bedrijven menen dat bij hen weinig valt te halen. 59 procent van de bedrijven met 5 tot 50 werknemers acht zichzelf geen interessante prooi voor hackers. Voor de bovenkant van het mkb ligt dat percentage op 53. “Een misvatting,” stelt Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt en lid van de Raad van Bestuur van KPN. “Want cybercriminelen slaan het mkb zeker niet over.”

Security niet verwaarlozen
Wel is de afgelopen jaren ook in het mkb het besef doorgedrongen dat security beslist niet mag worden verwaarloosd. Vrijwel alle bedrijven hebben maatregelen ter bescherming van hun computers, netwerken en data genomen. Slechts 3 procent blijft volledig passief. 

De genomen maatregelen lopen per bedrijf zeer uiteen, maar zijn nog wel voor verbetering vatbaar. Het ‘meest’ (41 procent) komt voor dat medewerkers regelmatig hun wachtwoord moeten veranderen. 38 procent zegt continu bezig te zijn met het up-to-date houden van software. De derde belangrijke maatregel is het trainen van medewerkers op het herkennen van nepmails en pogingen tot phishing (slechts 37 procent).

Effect pandemie
COVID-19 wordt door de ondervraagde verantwoordelijken als een belangrijke drijfveer voor digitale transformatie gezien. Vorig jaar zei 32 procent noodgedwongen met digitale transformatie te zijn gestart, ook dit jaar is het effect van de pandemie nog altijd duidelijk aanwezig. 28 procent noemde dit als een belangrijke driver. 

Snoep zag de digitalisering sinds het begin van de pandemie versnellen. Ze roemt de veerkracht van de BV Nederland. “Mensen zijn meer gaan samenwerken. Ze hebben meer digitaal contact en je ziet ongelooflijk veel veranderen. Bedrijven die hun digitale zaakjes goed voor elkaar hadden, hebben de Coronacrisis beter doorstaan dan de achterblijvers. Dankzij hun digitale mogelijkheden konden ze flexibel, creatief en veerkrachtig zijn.”

Hoog op de agenda
Digitale transformatie staat zeker bij de wat grotere bedrijven hoog op de agenda. Veel prioriteit krijgt het gebruik van nieuwe technologie om het productieproces anders in te richten, meer service te bieden of zelfs het hele bedrijfsmodel te verversen. Veel bedrijven beseffen dat hun continuïteit gebaat is met het geven van een ‘digital first’ ervaring aan hun klanten, zakelijke partners en medewerkers.

Helaas kunnen al die goede intenties niet altijd even snel in de praktijk worden gebracht. Het vinden van voldoende mensen met de benodigde kennis en kunde vormt voor een groeiend aantal bedrijven een uitdaging. Een grote groep bedrijven geeft aan steeds meer moeite te hebben het tempo van alle ontwikkelingen bij te houden. Men wil wel, maar kan niet. Slechts 4 op de 10 bedrijven zegt geen moeite te hebben om hierin mee te groeien. 

The Digital Dutch
De Monitor Digitale Transformatie werd in opdracht van KPN uitgevoerd door Blauw Research. Afgelopen februari gaven ongeveer 650 verantwoordelijken, werkzaam bij bedrijven met meer dan vijf medewerkers, hun opinie. Alle deelnemers waren (mede) beslisser of adviseur als het gaat om digitale transformatie. De vragen over IT-security werden alleen beantwoord door verantwoordelijken die zicht hadden op ‘technologie en proces’.

Op 21 april vindt voor de zevende keer het evenement The Digital Dutch plaats, net als vorig jaar geheel online. Daarin nemen Marieke Snoep en Jim Stolze ondernemend Nederland mee achter de schermen van ‘het netwerk van Nederland’ en staan zij met klanten, partners en experts stil bij de kansen die digitalisering biedt voor Nederland.