Joost Steltenpool

16 maart 2021 - Ons netwerk

"Zonder glasvezel in je huis heb je straks een achterstand"

KPN vervangt overal in Nederland zijn bestaande kopernetwerk voor een glasvezelnetwerk. Tot 2025 legt het elk jaar 500.000 glasvezel aansluitingen bij consumenten en bedrijven aan. KPN richt zich vooral op het verstedelijkt gebied. Een gigantische operatie die Nederland voorziet van snel internet, maar waarvoor Nederland ook een beetje op de schop moet. Joost Steltenpool (49), bij KPN verantwoordelijk voor de uitrol van glasvezel, licht toe.

Waarom moet ik dit interview lezen?
“Omdat er een wereld schuil gaat achter het WIFI signaal. Om het koper netwerk van KPN te vervangen door glasvezel moet elke stoep in Nederland open. Een soort delta plan voor internet.

Glasvezel is bewezen de beste oplossing voor supersnelle verbindingen en toepassingen. Het is een belangrijke drager voor de toekomst, zoals het kopernetwerk dat ook is geweest in de vorige eeuw. Zonder glasvezel in je huis heb je straks een achterstand. Glasvezel mogelijk maken voor Nederland is een geweldige motivatie om elke dag je bed voor uit te komen. Daar ga ik mijn kleinkinderen later eindeloos mee vermoeien.”

KPN is al een eind op streek met het uitrollen van glasvezel. Het kopernetwerk is al op circa 2,8 miljoen adressen vervangen door glasvezel. Daar komen de komende vijf jaar nog 2,5 miljoen huishoudens bij. Op dit ogenblik rolt KPN in 56 gemeenten glasvezel uit. De komende jaren start KPN in nog eens 150 gemeenten.

Lukt het je om de consumenten te overtuigen van het nut van glasvezel?
“Dat lukt zeker. Bij het overgrote deel van de mensen waar we aanleggen zijn we meer dan welkom. Tussen de 80 en 90 procent van de huishoudens geeft ons toestemming om glasvezel in huis aan te leggen. Ik denk dat het voor de overige een kwestie van tijd is. Glasvezel heeft duidelijke voordelen ten opzichte van elke andere breedbandtechnologie.”

KPN legt glasvezel aan naar alle huishoudens, ook als een klant geen diensten van KPN afneemt. Uitdaging is om iedere klant goed mee te nemen in de meerwaarde die een glasvezelaansluiting biedt en ervoor te zorgen dat de aanleg zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

“Hoe je het ook wendt of keert. Er is overlast, want de stoep moet open. We zijn daar nu zo bedreven in dat die meestal weer binnen één werkdag dicht kan. Corona geeft ons gek genoeg op dit moment een steuntje in de rug. Veel mensen werken thuis, waardoor het plannen van huisaansluitingen een stuk makkelijker gaat. Wel merk ik dat de lockdown mensen prikkelbaarder maakt. We leggen ook aan in winkelstraten, waar die winkels nu net weer een beetje lucht krijgen.”

Welke rol spelen gemeenten in de versnelde uitrol van glasvezel?
“Lokale besturen spelen een hoofdrol bij het aanleggen van glasvezel. De hele stad moet op de schop en dat kan nu eenmaal niet zonder goed overleg en samenwerking. KPN sluit in de meeste gevallen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, waarin afspraken zijn gemaakt over technische aspecten zoals de diepte van uitrol en de voorwaarden voor herbestrating , maar ook welke verkeersmaatregelen er genomen moeten worden. Hierdoor wordt oponthoud zoveel mogelijk voorkomen.”

"We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen"

De planning lijkt soms wat vaag?
“Het heeft onze voorkeur om nauw samen te werken en een gebied pas aan te kondigen als we eruit zijn met een gemeente. Eenmaal aangekondigd, kan de klant er vanuit gaan dat we dan ook echt gaan aanleggen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Soms duurt dat wat langer dan gewenst. De duur van een project hangt sterk af van de omvang van de gemeente of stad in combinatie met het aantal bouwploegen dat aan de slag mag in de stad. Amsterdam verglazen is minimaal een vijf jaren plan. Zeist doen we in een jaar.”

Zijn gemeenten ook tevreden met de aanpak?
“Ja, in verreweg de meeste gevallen is de samenwerking prima en is men blij dat we aan de slag gaan. Er zijn ook gevallen, waar dat moeilijker gaat. We komen nu met onze uitrol in de wat moeilijkere gebieden terecht. Kleigrond in Noord-Holland of löss in Limburg maakt de uitrol duurder, dan in de zandgrond in Gelderland. Prijs kan dan soms de spelbreker zijn (KPN betaalt leges aan gemeenten). Maar tot nu toe zijn we er nog altijd uitgekomen. Er zijn ook gemeenten die liever met een andere partij in zee gaan. In die gevallen schuiven we de uitrol in die gemeente wat naar achter in de planning”.

"Wat we doen is ‘stick to the plan’"

Dan word je verweten niet eerlijk te zijn en gebieden te claimen waar de concurrent wil aanleggen?
“We hebben nu elke dag 3000 man aan het werk die voor KPN glasvezel uitrolt. Om deze ploegen continu aan het werk te houden plannen we drie jaar vooruit. Dit maakt het onmogelijk om in te spelen op acties van andere aanbieders. Wat we doen is ‘stick to the plan’. Alleen dan kunnen we Nederland zo snel als mogelijk van snel internet voorzien.”

"Het ligt voor de hand dat er straks in delen van Nederland meer dan één glasvezelnetwerk ligt"

Wat is je visie op het aanleggen van dubbele glasvezelnetwerken?
“Belangrijk is dat heel Nederland glasvezel krijgt. Wat wij doen is ons kopernetwerk vervangen door een glasvezelnetwerk. We zijn in alle provincies aan het werk en hebben grote ambities. Dat neemt niet weg dat ook andere partijen glasvezel aanleggen. En als ik de recente aankondigingen van andere aanleggers meeneem, dan ligt het voor de hand dat er straks in delen van Nederland meer dan één glasvezelnetwerk ligt. Net zoals er ooit een koper- en een kabelnetwerk naast elkaar aangelegd is. Dat is goed voor Nederland. Het kan daarmee zijn digitale voorsprong behouden. Het is ook goed voor de klant, want die heeft dan veel te kiezen.”

Wat doe je als er een andere partij ook wil aanleggen?
“Dan gaan we altijd met deze partij in gesprek om te kijken of er samenwerking mogelijk is. Dit heeft er toe geleid dat we in Deurne samen met een concurrent twee netwerken aanleggen in één geul. Wel wat ingewikkelder, maar het scheelt overlast voor de bewoners. Op andere plekken zijn we er niet uitgekomen en vernieuwt KPN zelf zijn kopernetwerk voor glasvezel. KPN gelooft in concurrentie. Dat is goed voor Nederland en houdt ons scherp. Waar ik moeite mee heb is dat ons verweten wordt dat we ons kopernetwerk moderniseren. Glasvezel is immers de toekomst, het zou onverstandig zijn dat je klanten te onthouden.”

"Waar ik moeite mee heb is dat ons verweten wordt dat we ons kopernetwerk moderniseren"

Hoe loopt het in Regentessekwartier, Den Haag?
“Daar vervangen wij ons kopernetwerk voor glasvezel en rolt ook een investeringsmaatschappij voor een andere telecomoperator glasvezel uit. Onze plannen voorzien er al jaren in om heel Den Haag van glasvezel te voorzien. Dat hebben we onze klanten beloofd en die belofte kom ik graag na. We zijn wel in gesprek met de gemeente om een situatie als Regentessekwartier te voorkomen in de toekomst. Twee partijen die min of meer gelijktijdig uitrollen in dezelfde wijk is vervelend voor de bewoners.”

En KPN legt dubbel aan in Zeeland?
“In Zeeland vervangt Delta Fiber Nederland net als KPN zijn bestaande netwerk voor glasvezel om zijn klanten van snel internet te voorzien. Daar lopen we in steden achterelkaar aan. We voeren daarover gesprekken, waarvan ik over uitkomst nog niets kan zeggen.”

Wat is de volgende belangrijke stap van KPN bij de glasvezeluitrol?
“Dat we in zes proefgebieden het bestaande kopernetwerk uit gaan zetten, logisch want het heeft geen zin om een oud en een nieuw netwerk naast elkaar te laten bestaan. Daarom zetten we iedereen over op het beste netwerk. Het is spannend om te ervaren hoe dit gaat verlopen. In de proefgebieden is voor vrijwel elke klant glasvezel aanwezig. Verreweg de meeste klanten zullen er naar verwachting niets van merken, maar voor sommigen zal zo’n overstap wel iets van impact kunnen hebben. We gaan er in ieder geval veel van leren, zodat we in 2023 het kopernetwerk op veel grotere schaal uit kunnen zetten op plaatsen waar glasvezel ligt.”

Waar lig je ’s nachts wakker van?
“We zijn bij KPN en met de bouwpartners en gemeenten dagelijks met duizenden mensen aan het werk om Nederland een stukje vooruit te helpen. Dat maakt me trots en geeft een enorme motivatie. Ik slaap prima!”