Kpn Logo Grijs Blauw

28 januari 2020 - Het bedrijf

Reactie KPN op berichtgeving vermiste laptop

KPN heeft kennisgenomen van de berichtgeving rondom een vermiste laptop van een monteur van een leverancier. KPN neemt dit incident heel serieus en heeft dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

KPN heeft een helder security beleid voor het gebruik van apparatuur. Dit beleid geldt voor de eigen medewerkers en derde partijen waar wij mee samenwerken. We constateren in dit geval een schending van ons securitybeleid. Het is onze verantwoordelijkheid dat het KPN security beleid ook bij derde partijen gehandhaafd wordt.

Dit soort incidenten willen we natuurlijk voorkomen. Als een leverancier zich niet aan ons veiligheidsbeleid houdt, zullen we maatregelen nemen. Wij gaan dit incident verder onderzoeken, trekken uiteraard lering en nemen maatregelen om de handhaving van ons security beleid aan te scherpen. Zo hebben we nu de toegang - via het internet - tot ons intranet, via apparatuur die niet beheerd wordt door KPN, afgesloten.

Verder is het ons beleid dat er geen vertrouwelijke informatie op TeamKPN, ons intranet, staat.

Tot slot, we zijn met een aantal klanten in contact om vragen over de beveiliging van klantinformatie te beantwoorden.