TKI Press release full image

25 november 2020 - Ons netwerk

QuTech, KPN, SURF en OPNT bouwen samen aan quantumnetwerk

Delft, 25 november 2020 – QuTech (een samenwerking tussen TU Delft en TNO), KPN, SURF en OPNT zijn een project gestart om een eerste quantumverbinding in de Randstad een grote stap dichterbij te brengen. De samenwerking richt zich op het verbinden van verschillende quantumprocessoren over een langere afstand in een Nederlands netwerk. Zo willen ze het allereerste volledig functionele quantumnetwerk over glasvezelverbindingen realiseren.

Fundamenteel veilige communicatie
Een quantumnetwerk is een radicaal nieuwe internettechnologie, waaraan baanbrekende toepassingen worden toegeschreven. In een quantumnetwerk worden quantumprocessoren met elkaar verbonden via optische kanalen, wat de uitwisseling mogelijk maakt van zogeheten quantumbits (qubits). Qubits hebben een aantal eigenschappen die ze heel anders maken dan de bits die we nu kennen en gebruiken in klassieke netwerken. Door deze eigenschappen is quantumcommunicatie bijvoorbeeld potentieel immuun voor afluisterpraktijken. Verwacht wordt dat quantumcommunicatienetwerken zich op termijn zullen ontwikkelen naar een mondiaal quantuminternet, dat onder andere veilige communicatie, positieverificatie, kloksynchronisatie en het uitvoeren van berekeningen op externe quantumcomputers mogelijk maakt. Het project moet onder meer nieuwe technieken, inzichten en protocollen opleveren die een quantuminternet dichterbij zullen brengen.

Fundamenteel en industrieel onderzoek
Het realiseren van een quantumnetwerk, dat alle bovengenoemde baanbrekende toepassingen realiseert, is een unieke uitdaging en de focus van de TKI-projectpartners*. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt er hard gewerkt aan het realiseren van quantumnetwerken, maar de al gebouwde quantumnetwerken berusten allen nog op een eenvoudigere technologie. Vandaar dat het bouwen van een volledig functioneel quantumnetwerk de focus is van de TKI-partners.

Het quantuminternet ecosysteem van de toekomst
De partijen brengen elk hun eigen expertise in om uiteindelijk te komen tot een programmeerbaar quantumnetwerk. Erwin van Zwet, internet division engineering lead bij QuTech, onderstreept het belang van de samenwerking: “Door samen te werken met deze partners, verwachten we aan het einde van het TKI-project significante stappen te hebben gezet op het pad naar een quantuminternet.”

Hoewel de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt, zien alle vier de partijen het nut om nu al de handen ineen te slaan. Wojciech Kozlowski, een postdoc bij QuTech en verantwoordelijk voor een van de werkpakketten in het TKI-project, legt uit: “Dagelijks zijn we bezig met een antwoord te vinden op de vraag hoe netwerkoperatoren, zoals KPN of SURF, een quantumnetwerk kunnen inzetten en wat voor soort services ze kunnen aanbieden aan hun gebruikers. Hoewel we nog in een vroege ontwikkelingsfase zitten, bouwen we nu al aan het quantuminternet-ecosysteem van de toekomst door samen te werken met deze grote partners. Dit ecosysteem zal cruciaal blijken naarmate ons quantumnetwerk zich tot een volwaardig quantuminternet ontwikkelt.”

*Over het TKI-project
QuTech, KPN, SURF en OPNT maken deel uit van TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) High Tech Systemen & Materialen.

Over QuTech
Bij het Delftse QuTech werken we aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel. Onze missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantumcomputer en een inherent veilig quantuminternet, op basis van de fundamentele wetten van de quantummechanica. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, brengen wij wetenschappers, ingenieurs en de industrie bijeen in een inspirerende omgeving. Samen bouwen we aan de quantum toekomst, omdat wij geloven dat quantumtechnologie een ‘gamechanger’ kan zijn in tal van sociale en economische sectoren, waaronder gezondheid, landbouw, klimaat en veiligheid.

QuTech (www.qutech.nl) is een missie-gedreven onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Over KPN
KPN is al bijna 140 jaar de toonaangevende leverancier van telecommunicatie en IT-diensten in Nederland. Elke Nederlander gebruikt dagelijks direct of indirect het KPN-netwerk, van de glasvezelverbindingen in de grond tot de pinautomaten in een winkel of de matrixborden boven de snelweg. Via het netwerk van Nederland, waar KPN continu in investeert door de aanleg van glasvezel en de uitrol van bijvoorbeeld het nieuwe mobiele 5G-netwerk, bedient KPN consumenten en zakelijke klanten met diensten voor telefonie, data, televisie, cloud, werkplekken en security. KPN heeft een open netwerk waarover ook andere providers diensten aanbieden. Meer informatie op www.kpn.com

Over SURF
SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Meer informatie op www.surf.nl

Over OPNT
OPNT (Optical Positioning Navigation and Timing) is expert in zeer nauwkeurige en betrouwbare tijds distributie over lange afstanden. OPNT is een spin-off van de VU Amsterdam en maakt gebruik van de "sub nanosecond accuracy White Rabbit" technologie welke is ontwikkeld door CERN. OPNT implementeert haar dienstverlening onder de naam Timing as a Service (TaaS). De door OPNT geleverde tijdsynchronisatie is zeer robuust en traceerbaar naar de oorspronkelijke tijdsbron (bijvoorbeeld UTC). De diensten van OPNT maken gebruik van redundante oplossingen en leveren een zeer solide signaal, waarbij een constante monitoring en registratie van deze gegevens de betrouwbaarheid van deze dienstverlening waarborgt. De ambitie van OPNT is de wereldwijde op satelliet (bijvoorbeeld GPS) gebaseerde tijd distributie te transformeren naar een op glasvezel gebaseerde Timing as a Service oplossing.

Meer informatie op www.opnt.nl