Kpn Logo Grijs Blauw

27 februari 2018 - Het bedrijf

KPN biedt lange termijn zekerheid voor toegang tot vaste netwerk

KPN heeft een voorstel ingediend bij de ACM waarmee langdurige toegang voor afnemers wordt gegarandeerd tot het vaste netwerk van KPN, tegen marktconforme tarieven waar de ACM toezicht op kan houden. Dat maakt verdere regulering van de Nederlandse breedbandmarkt door de ACM volgens KPN overbodig. KPN neemt dit initiatief om te voorkomen dat nieuwe regulering zal leiden tot langdurige onzekerheid in de Nederlandse markt, waardoor investeringen en innovatie worden belemmerd, iets wat niet in het belang is van de Nederlandse consument.

Vandaag heeft de ACM haar concept-marktbesluit voor de regulering van ontbundelde toegang gepubliceerd en dit ter consultatie voorgelegd aan de markt. De reguleringsperiode loopt tot in 2021. KPN heeft al jaren een open netwerk en blijft voorstander van verdere deregulering. De Nederlandse markt is bovendien zeer concurrerend getuige de vele aanbieders van vaste en mobiele diensten.

“Niemand is gebaat bij langdurige onzekerheid en Nederland kan zich geen handrem op investeringen in digitale infrastructuur veroorloven,” aldus Joost Farwerck, Chief Operations Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN. “Daarom bieden wij een oplossing met lange termijn zekerheid voor toegang tot ons netwerk voor alle partijen.”

Het voorstel van KPN bouwt voort op de vrijwillige wholesale-overeenkomsten met verschillende afnemers die in 2015 zijn gesloten en waarmee toegang wordt gegeven tot het vaste-netwerk van KPN (FttC/VDSL) op basis van Virtual Unbundled Local Access (VULA). KPN heeft zijn VULA-aanbieding ook uitgebreid naar het FttH–netwerk. De toezegging geldt voor een periode van zeven jaar, aanzienlijk langer dan de reguleringsplannen van de ACM.

Naast de voorgestelde toezegging blijft KPN Wholesale Broadband Access (WBA) op commerciële basis aanbieden zoals dat momenteel aan ongeveer vijftig serviceproviders wordt geleverd. KPN zal zijn standpunt op het voorstel van ACM nader toelichten tijdens het consultatieproces.