Cid4533 Aardappel

31 januari 2017 - Innovatie

Precisielandbouw in opkomst met slimme ICT

In het Noord-Groningse Mensingeweer zijn vorige week vijf LoRa-sensoren geplaatst in kader van een proef met ‘smart potatoes’.

De proef met de LoRa-sensoren moet uitwijzen hoe deze zich gedragen in 30 cm diepe kleigrond. Hoewel het aardappelseizoen pas in april start, zijn de Groningse akkers sinds vorige week al een testgebied voor ‘smart potatoes’ geworden. Op dit moment werkt KPN mee aan deze ‘Agri’-pilot, samen met onder meer initiatiefnemer Economic Board Groningen en vijf akkerbouwers (verenigd in de stichting aGroFuture).

Slimme sensoren

Alle pilotdeelnemers hebben één gezamenlijke doelstelling: een betere aardappelproductie. De akkerbouwers willen bijvoorbeeld graag weten wanneer en waar ze hun akkers moeten bewateren. Slimme sensoren, bij voorkeur onder de grond gepoot zodat ze niet omver gemaaid worden, kunnen deze informatie tijdens het gehele aardappelseizoen meten. Voor KPN is het interessant om te weten hoe de sensoren zich gedragen als de grond nat of droog is, of als de akker zich dichtbij of ver van een mast bevindt.

Precisielandbouw

De volgende stap is (sensor-)informatie vanuit de grond combineren met drone-beelden vanuit de lucht. Dit zorgt ervoor dat het ‘dashboard voor de boer’ nog scherper gaat worden, om zo nog beter invulling te kunnen geven aan ‘precisielandbouw’. Zo kunnen landbouwmachines exact de juiste hoeveelheid op de juiste plaats en op het juiste moment spuiten.