Jaarverslag2016 Eng

27 februari 2017 - Het bedrijf

KPN publiceert geïntegreerd jaarverslag 2016 en AVA agenda

KPN heeft vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag over 2016 gepubliceerd. In het voorwoord kijkt CEO Eelco Blok terug op een jaar waarin KPN met zijn strategie ‘Vereenvoudigen, Groeien, Innoveren’ goede resultaten boekte en zich met succes bleef inzetten om Nederland vooruit te helpen in de digitale transformatie en op het gebied van verduurzaming. KPN heeft ook de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gepubliceerd inclusief de voorgenomen herbenoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen.

Meer klanten, hogere klanttevredenheid

Het aantal klanten en de klanttevredenheid onder consumenten nam in 2016 opnieuw toe dankzij de succesvolle bundeling van vaste en mobiele diensten in combinatie met investeringen in innovatieve technologieën en netwerken. Samen met de focus op groei in ICT-dienstverlening leidde deze aanpak ook in Zakelijke Markt tot een aanzienlijke stijging van de klanttevredenheid. De gedisciplineerde focus op kosten en de succesvolle afronding van de eerste fase van het Vereenvoudigingsprogramma heeft tot een structureel lager kostenniveau geleid.

Nederland vooruit helpen

KPN ambieert door middel van verbinding positief bij te dragen aan de digitale transformatie en verduurzaming van Nederland. De inspanningen van KPN op dit gebied zijn afgelopen jaar opnieuw erkend met noteringen in de wereldranglijsten van de Dow Jones Sustainability Index en het CDP (Carbon Disclosure Project). KPN heeft een volgende stap genomen in de verdere verduurzaming van het bedrijf en de ambitie geformuleerd om in 2025 nagenoeg 100% circulair te opereren voor nieuwe apparatuur in netwerken en gebouwen.

Verbonden met de toekomst

Nieuw dit jaar is dat KPN op de website van het jaarverslag interne en externe specialisten aan het woord laat over hun visie op nieuwe ICT-technologieën die een grote invloed zullen hebben op de samenleving van morgen. Naast deze video’s worden de belangrijkste feiten en cijfers over 2016 gepresenteerd.

Het volledig geïntegreerd jaarverslag 2016, inclusief aanvullende bijlagen in de downloadmanager en de video’s met de experts, is online beschikbaar op www.kpn.com/jaarverslag.

AVA: Voorgenomen herbenoemingen en publicatie agenda

De Raad van Commissarissen van KPN heeft vandaag de heren Haank en García Moreno Elizondo voorgedragen ter herbenoeming als leden van de Raad van Commissarissen tijdens de jaarlijkse AVA op 12 april 2017. Verder is de Raad van Commissarissen voornemens de heer Farwerck voor een tweede termijn van vier jaar te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Operations Officer, zoals bekendgemaakt op 19 januari 2017.

De volledige agenda, inclusief aanvullende door de AVA te nemen besluiten, is vanaf vandaag te vinden op de website van KPN (www.kpn.com/ir). De AVA vindt plaats op woensdag 12 april 2017 op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag.