Afbeelding App

06 oktober 2017 - Innovatie

KPN in pilot met Gemeente Helmond om met innovatieve technologieën ouderen met dementie langer zelfstandig te laten wonen

De Gemeente Helmond en KPN starten samen een pilot om met innovatieve technologieën ouderen met dementie te ondersteunen in het langer zelfstandig en veilig thuis wonen. Bovendien worden de mantelzorgers van deze ouderen door de inzet van de technologieën voor een deel ontlast in hun zorgtaken.

Het aantal ouderen met dementie neemt steeds verder toe en de bezetting bij zorgaanbieders neemt juist verder af. Met de pilot willen de Gemeente Helmond en KPN onderzoeken welke slimme ICT oplossingen er aan kunnen bijdragen dat deze kwetsbare zorgbehoevende groep wordt ondersteund om langer en veilig zelfstandig thuis te wonen.

Leefstijlmonitoring en persoonsalarmering
In de pilot is gekozen voor een combinatie van leefstijlmonitoring en persoonsalarmering. Het plaatsen van slimme sensoren binnen de leefomgeving van de ouderen helpt inzicht te geven in leefpatronen en kan mogelijke afwijkingen van deze patronen direct signaleren. De sensoren registreren de bewegingen van de bewoner in huis en het monitoringssysteem stelt bij afwijkend gedrag de mantelzorger op de hoogte via een bericht in een app. Daarnaast is het met persoonsalarmering voor de bewoner mogelijk om via een alarmknop direct met zijn of haar mantelzorger in contact te treden via een spreek-luister verbinding zowel thuis als onderweg.

KPN Zorg en innovatie
KPN gelooft dat ICT bijdraagt om de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk en kwalitatief op peil te houden. Bovendien is KPN van mening dat innovatieve ICT-oplossingen aanzienlijk kunnen bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, ook bij ouderdom en (chronische) ziekten.