Logo Kpn

04 september 2017 - Het bedrijf

KPN BAVA stemt in met benoeming Edzard Overbeek als lid van de RvC

De aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V. ('KPN') hebben vandaag tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA’) ingestemd met de benoeming van de heer Edzard Overbeek als lid van de Raad van Commissarissen van KPN

De benoeming van de heer Overbeek is in lijn met het voornemen van de Raad van Commissarissen om haar kennis en ervaring te versterken op het gebied van de internationale communicatie-industrie, nieuwe bedrijfsmodellen en trends in digitalisering.