Logo

14 december 2017 - Het bedrijf

Eerste Driehoek 3D-Trofee voor samenwerking tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur bij KPN

KPN heeft op 12 december de eerste Driehoek 3D-Trofee ontvangen. Volgens de Alliantie Medezeggenschap en Governance geeft KPN het goede voorbeeld bij de samenwerking tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur.

De jury roemt KPN omdat het samenwerking stevig heeft verankerd en zegt daarover. ‘De centrale Ondernemingsraad (COR) van KPN heeft een omslag gemaakt van reactief naar proactief en valt op als aanjager van een strategie tot sociale en duurzame bedrijfsvoering. De hele Raad van Commissarissen (RvC), waaronder twee vrouwelijke voordrachtscommissarissen, onderhoudt contacten met de medezeggenschap met aantoonbare resultaten. Alle partijen - vakbonden, ieders achterban en de managers - worden goed betrokken bij de medezeggenschap, met de COR als spin in het web.’

De jury ziet ook dat de structuur binnen KPN stevig verankerd is in alle drie de raden, zowel de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Bovendien vindt er goed en duurzaam overleg plaats met oog voor ieders positie. Wat extra meewoog in de beoordeling van de jury is dat bij KPN het belang van de overlegcultuur ook echt op alle niveaus is ingebed.

Een afvaardiging van RvB, RvC en COR was namens KPN aanwezig om de Driehoek 3D-Trofee in ontvangst te nemen. Driehoek staat voor de partners medezeggenschap, toezicht en bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. Naast KPN waren Danone Nederland en zorginstelling De Lichtenvoorde genomineerd.

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup. Meer informatie op de website van AMG.

Foto Driehoek 3 D

Op de foto met bloemen (v.l.n.r.): Sjaak Slingerland (oud-voorzitter COR), Eelco Blok (voorzitter RvB), Jolande Sap (namens Raad van Commissarissen) en Rob van Braam (voorzitter COR).