Base

11 februari 2016 - Het bedrijf

Verkoop BASE Company afgerond

Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) meldt dat de verkoop van BASE Company aan Telenet, zoals aangekondigd op 20 april 2015, is afgerond.

De afronding van de verkoop volgt op de goedkeuring van de Europese Commissie van 4 februari 2016. KPN heeft 100% van zijn belang in BASE Company verkocht en overgedragen aan Telenet voor EUR 1,325 miljard.

Zoals aangekondigd zal de uitkering aan aandeelhouders uit de verkoop van BASE Company worden gecombineerd met de eerder aangekondigde uitkering uit de verkoop van 150 miljoen aandelen in Telefónica Deutschland in november 2015. De gecombineerde terugbetaling van kapitaal van EUR 1,2 miljard (gelijk aan EUR 0,28 per aandeel) moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 april 2016, en zal naar verwachting worden uitgekeerd in juni 2016.