12 juli 2016 - Ons netwerk

Reactie KPN n.a.v. berichtgeving rondom toepassing WFT op mobiele combinatiedeals

Is de WFT nu al van toepassing op de telecomsector?

Er is sprake van een overgangsperiode om aan de Wet Financieel Toezicht (WFT) te voldoen en de telecomsector werkt samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de regelgeving te implementeren.

Dat er een overgangssituatie is wordt bevestigd door zowel de Minister van Financiën als door de AFM. Dit proces is volop gaande. In de aanloop daar naartoe past KPN het gehele aanbod en de achterliggende systemen aan zodat die aan de WFT voldoen. Het is daarom niet zinvol om het huidige aanbod, wat aangepast gaat worden, te toetsen aan het nieuwe kredietregime.

Hoe wordt nu de prijs van een combinatiedeal bepaald?

Vanuit het verleden zijn er door de sector combinatiedeals verkocht waarin alle kosten in één prijs werden verweven en aangeboden (telefoon, mobiele dienstverlening inclusief de achterliggende techniek en het netwerk, distributie). Door de ontwikkelingen (jurisprudentie, visie minister van Financiën) heeft KPN het sim-only abonnement naast de combinatiedeals gezet waardoor consumenten precies kunnen berekenen wat zij voor het abonnement en het toestel betalen, en of zij meer gebaat zijn bij een combinatiedeal of een sim-only abonnement met een apart toestel. Dit betreft het huidige aanbod. In de aanloop naar implementatie van de WFT past KPN het gehele aanbod en de achterliggende systemen aan zodat die aan de WFT voldoen. Daarmee wordt het voor consumenten mogelijk om bij KPN een toestel op krediet te kopen.

Wanneer zal KPN aan de eisen van de WFT voldoen?

Een precieze overgangsdatum voor de telecomsector is nog niet bepaald. We zijn continu stappen aan het zetten en streven er naar dit zo snel mogelijk te doen. We verwachten in samenwerking met de AFM tegen het einde van het jaar aan de WFT te kunnen voldoen.