Kpn Logo Grijs Blauw

12 augustus 2016 - Veiligheid

KPN en XS4ALL verbeteren privacy televisiekijkers

KPN en XS4ALL hebben het afgelopen jaar volledig meegewerkt aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de verwerking van persoonsgegevens via interactieve televisie (iTV) van KPN en XS4ALL. Gedurende dit intensieve traject zijn alle aanbevelingen ter verbetering van de bescherming van persoonsgegevens via het iTV-platform overgenomen en geïmplementeerd.

De hoofdvraag van de Autoriteit Persoonsgegevens bij de start van haar onderzoek was om te zien of KPN en XS4ALL bij interactieve televisie kijkprofielen aanleggen. Het antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarop eensluidend: Nee.

KPN en XS4ALL doen dit niet en hebben dit ook nooit gedaan. Het is begrijpelijk dat de AP die vraag stelt, want naar welke TV-programma’s klanten kijken is gevoelige, persoonlijke informatie. Daarmee mogen niet zomaar persoonlijke profielen van televisiekijkers worden opgesteld. Dat doen we dus ook niet. Ook hebben KPN en XS4ALL aan derden geen kijkcijfergegevens verstrekt die door hen te herleiden waren tot individuele personen.

Klanten kunnen er bij KPN en XS4ALL op rekenen dat privacy topprioriteit heeft en er zéér zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Interactieve televisie is een technisch complexe dienst, waarbij heel veel digitale gegevens worden uitgewisseld. KPN en XS4ALL verwerken gegevens voor de dienstverlening zoals het opzetten van de aansluiting en het technisch mogelijk maken van onze diensten, maar ook voor de afhandeling van klachten en storingsmeldingen. Daarnaast het overbrengen van TV-beelden, facturering van diensten, monitoring, fraudepreventie en netwerkmanagement (netwerkplanning en beveiliging).

Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens vormde voor KPN en XS4ALL aanleiding om in een aantal gevallen de verwerking van persoonsgegevens in lijn te brengen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en was in die zin voor alle partijen leerzaam. Naar aanleiding van het onderzoek hebben KPN en XS4ALL de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • De bewaartermijnen zijn in een aantal gevallen aangepast (<30 dagen)
  • Er worden in sommige gevallen minder persoonsgegevens bewaard door anonimisering
  • Klanten worden nog beter en duidelijker geïnformeerd over gegevensverwerking bij KPN en XS4ALL via vernieuwde privacy statements www.kpn.com/privacy en www.xs4all.nl/privacy
  • Gegevens ten behoeve van kijkcijferregistratie worden niet meer verstrekt, of op z’n vroegst na dertig dagen.

KPN en XS4ALL hebben gedurende het onderzoek alle bevindingen en aanbevelingen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens doorgevoerd. Voor onze klanten is dit goed nieuws: hierdoor is de privacy van interactieve televisiekijkers verder verbeterd.