4505 Lo Ra2 932X699 700X525

04 november 2015 - Ons netwerk

LoRa-netwerk van KPN: vliegwiel voor Internet of Things

KPN introduceert vandaag een nieuw netwerk dat essentieel is om Internet of Things een boost te geven. Het netwerk is vandaag live gegaan in Rotterdam en Den Haag en in 2016 volgt stapsgewijs de rest van Nederland. Met LoRa van KPN (long range) wordt het mogelijk om miljoenen apparaten die zeer weinig stroom en data gebruiken, kostenefficiënt te verbinden met internet. Hierdoor ontstaan talloze interessante toepassingsmogelijkheden en kan Internet of Things (IoT) volgens KPN een enorme vlucht nemen.

Internet of Things groeit enorm en biedt legio kansen om dienstverlening en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Wij signaleren dat er met name behoefte is aan verbinding met weinig energie- en dataverbruik maar met groot inzicht en effect. Juist dat is wat KPN met het LoRa-netwerk aan klanten kan leveren,” aldus Frank van der Post, Chief Commercial Officer en lid van de Raad van Bestuur KPN. “Als KPN verbinden wij al jaren machines met internet en bevinden we ons letterlijk te midden van iedere connectiviteitsoplossing. LoRa is volgens ons het vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Internet of Things in Nederland.”

Maximaal inzicht en effect LoRa van KPN is complementair aan de bestaande 2G-, 3G- en 4G-netwerken en neemt belangrijke drempels (kosten, verbruik, energie) weg om apparaten aan het internet te verbinden. In veel gevallen volstaat een klein bericht met nauwelijks data (enkele tientallen bytes), om te weten hoe het gesteld is met het welzijn van melkkoeien, het verzadigingsniveau van dijken of een vuilniscontainer die geleegd moet worden. Zo’n verbinding met een gering datavolume levert maximaal inzicht en effect, en werkt kostenefficiënt en energiezuinig op het LoRa-netwerk van KPN. Door de lage frequentie die LoRa gebruikt, is het bereik groot en is ook de indoordekking goed.

LoRa van KPN: stabiel, veilig en duurzaam KPN stelt hoge eisen aan het eigen LoRa-netwerk. Drie elementen voor een hoogwaardig en professioneel LoRa-netwerk zijn daarbij cruciaal: stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het LoRa-netwerk van KPN is redundant en maakt gebruik van meerdere KPN-datacenters, waardoor het netwerk beschermd is tegen lokale storingen. De LoRa-data zijn van begin tot eind versleuteld, waardoor de privacy van de data gewaarborgd is. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van KPN-datacenters en cloudoplossingen. LoRa is duurzaam want zowel het netwerk als de toepassingen verbruiken weinig energie. Bovendien biedt LoRa vele kansen voor energiebesparingen in de toekomst.

LoRa is makkelijk te adopteren LoRa is gebaseerd op een open standaard ‘LoRaWAN’ en is makkelijk te adopteren in apparatuur voor zowel consumenten als voor zakelijke toepassingen. LoRa kent een toenemend aantal volgers en gebruikers en een snel groeiend aantal apparaten en applicaties voor deze netwerktechnologie. Naast KPN zijn ook vooraanstaande bedrijven als Semtech, Cisco, Actility, Proximus en Swisscom lid van de LoRa Alliance. KPN zet zich samen met deze partijen in om alle LoRa-apparaten over de hele wereld op dezelfde manier te laten ‘praten’.

Rotterdam en Den Haag live Sinds vandaag is het LoRa-netwerk van KPN commercieel live in Rotterdam en Den Haag. Stapsgewijs volgt de rest van Nederland, de komende tijd zullen ruim 1000 bestaande mobiele opstelpunten worden voorzien van de LoRa-technologie om een landelijk dekkend netwerk te realiseren. De Gemeente Rotterdam en Den Haag reageren verheugd op de livegang van het eerste professionele LoRa-netwerk in Nederland.

”Een open en flexibele infrastructuur is essentieel in de snel groeiende digitalisering van de wereld. Rotterdam is ervan overtuigd dat het LoRa-netwerk een belangrijk onderdeel gaat worden in de Internet of Things-architectuur. Daarbij maakt het LoRa-netwerk nieuwe en laagdrempelige innovatie in de stad mogelijk”, aldus Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam.

“Het potentieel ten volste benutten. Van de bestaande infrastructuur, de mensen en de middelen. Dát is de smart ambitie van Den Haag. Met de introductie van het LoRa-netwerk geeft KPN invulling aan een belangrijk uitgangspunt van Smart City Den Haag, de verbinding tussen burgers, bedrijven en kennisinstellingen”, aldus Ingrid van Engelshoven, wethouder KIJO (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) van de gemeente Den Haag.

KPN stimuleert IoT-partner ecosysteem
Naast het leveren van connectiviteit, wil KPN Internet of Things stimuleren door een IoT- ‘partner-ecosysteem’ te creëren waarin eindgebruikers en partners met elkaar verbonden worden. Hierin faciliteert, stimuleert en verbindt KPN andere ontwikkelaars, start-ups, integrators en klanten. Ook met het venturefund draagt KPN hieraan bij. Recent heeft KPN Ventures een minderheidsbelang genomen in Actility. Met dit bedrijf, dat netwerk-, cloud- en platformoplossingen aanbiedt, werkt KPN samen bij de uitrol van LoRa in Nederland. Ook is KPN samen met RDM Makerspace een van de initiatiefnemers van de Internet of Things Academy: een plek waar organisaties terecht kunnen als zij hulp nodig hebben om te bedenken hoe Internet of Things ook voor hen toepasbaar kan zijn.