K2 Y0338 Logo

26 februari 2015 - Het bedrijf

KPN publiceert geïntegreerd jaarverslag 2014

KPN heeft vandaag zijngeïntegreerd jaarverslag 2014 gepubliceerd. In het voorwoord kijkt voorzittervan de Raad van Bestuur en CEO Eelco Blok terug op een jaar van transformatie,waarin KPN goede strategische en operationele voortgang heeft geboekt. Zo heeftKPN de verkoop van E-Plus afgerond, het resterende belang in Reggefiberverworven en zijn financiële flexibiliteit aanzienlijk verhoogd. Bovendienheeft KPN de landelijke uitrol van 4G voltooid en is de klanttevredenheid inNederland substantieel toegenomen. Mede dankzij het uitstekende operationelemomentum heeft KPN in 2014 stabiliserende financiële resultaten door dekwartalen heen gezien.

De inspanningen van KPN op hetgebied van duurzaamheid zijn erkend met een notering in de wereldranglijst vande Dow Jones Sustainability Index en hetaanvoeren van de wereldranglijst in detelecommunicatiesector van het CDP (Carbon Disclosure Project). Verder heeftKPN de ambitie om al in 2015 klimaatneutraal te worden, vijf jaar eerder dangepland.

De agenda voor de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders (“AvA”) van KPN is vanaf 4 maart 2015beschikbaar op de website. De AvA vindt plaats op woensdag 15 april 2015 in DenHaag.

Het geïntegreerdejaarverslag 2014 is online beschikbaar op kpn.com/jaarverslag