Logo Kpn

11 september 2015 - Het bedrijf

KPN betaalt in september interim dividend na goedkeuring BAVA

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA') van Koninklijke KPN N.V. ('KPN') heeft vandaag ingestemd met alle voorstellen op de agenda. KPN zal een interim dividend uitkeren van EUR 0,03 per gewoon aandeel, gelijk aan ongeveer een derde van het voorgenomen totale dividend van EUR 0,08 per gewoon aandeel over het jaar 2015.

Het interim dividend wordt op 18 september 2015 betaalbaar gesteld en bedraagt in totaal EUR 127,8 mln. Notering ex-dividend zal op 15 september 2015 plaatsvinden.

De BAVA heeft ook een statutenwijziging goedgekeurd. De agenda, inclusief gedetailleerde informatie over de genomen besluiten, is te vinden op de website van KPN (ir.kpn.com).