Kpn Logo Grijs Blauw

15 april 2015 - Het bedrijf

AVA stemt in met dividend over 2014 en wijzigingen in Raad van Commissarissen KPN

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van KPN heeft vandaag ingestemd met alle agendapunten. Aan het eind van de AVA volgde de heer Sickinghe de heer Streppel op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN.

De AVA heeft ingestemd met het voorstel om een dividend van EUR 0,07 per gewoon aandeel vast te stellen over het jaar 2014. Na aftrek van het interim dividend van EUR 0,02 per gewoon aandeel bedraagt het slotdividend EUR 0,05 per gewoon aandeel. Het slotdividend over het jaar 2014 wordt op 22 april 2015 betaalbaar gesteld onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 17 april 2015 zullen de aandelen ex-dividend worden genoteerd.

Daarnaast heeft de AVA ook ingestemd met de benoeming van mevrouw Sap en de heer Hartman tot lid van de Raad van Commissarissen.

De agenda, inclusief gedetailleerde informatie over de aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website van KPN (www.kpn.com/ir).