30 juli 2014 - Het bedrijf

Resultaten tweede kwartaal 2014

KPN heeft in het tweede kwartaal van het jaar 2014 opnieuw goede strategische voortgang geboekt.

De outlook blijft ongewijzigd.

 • Goede operationele voortgang in Nederland
 • Groot aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (retail: +53.000) en Zakelijke Markt (+16.000)
 • In totaal 1,4 miljoen 4G klanten
 • 43.000 nieuwe ITV klanten, leidt tot 47% van breedbandklanten met ‘triple play’ pakket
 • Aantal klanten consumentenmarkt met vast-mobiele bundels stijgt met 50.000 naar 285.000
 • Aantal multi play werkplekken Zakelijke Markt met 39.000 gestegen naar 220.000
 • Vereenvoudigingsprogramma levert eerste resultaten op, programma versneld bij Zakelijke Markt
 • In België beter gepresteerd dan de markt, 16.000 nieuwe mobiele abonnees
 • Voorwaardelijke goedkeuring voor verkoop E-Plus aan Telefónica Deutschland
 • Impairment van EUR 744 mln leidt tot EUR 210 mln stijging van actieve belastinglatentie naar EUR 1,1 mrd, wat leidt tot lagere belasting betaling in Nederland in komende jaren
 • Pensioenakkoord Nederland leidt tot vrijval voorziening EUR 451 mln (EUR 361 mln na belasting)
Tweedekawartaal2014

Financiële resultaten

 • Omzet (geschoond) daalt in het tweede kwartaal met 7,0% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 door concurrentie in mobiele markten, en aanhoudende krimp zakelijke markt
 • EBITDA (geschoond) daalt in het tweede kwartaal met 19% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 als gevolg van de lagere omzet en de uitfasering van handset lease. Exclusief het effect van deze uitfasering daalde de geschoonde EBITDA met 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013
 • Winst na belasting, gecorrigeerd voor vrijval pensioenvoorziening (EUR 361 mln) is EUR -12 mln door lagere EBITDA en hogere belastingen
 • Investeringen daalden in het eerste halfjaar met 24% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 door lagere klantgedreven investeringen (incl. uitfasering van handset lease), lagere netwerkinvesteringen en het Vereenvoudigingsprogramma
 • De vrije kasstroom in de eerste helft van het jaar wordt beïnvloedt door fasering gedurende het jaar, een lagere EBITDA exclusief de vrijval pensioenvoorziening, minder cash vanuit wijzigingen in het werkkapitaal, deels opgevangen door lagere investeringen

Eelco Blok

“In het tweede kwartaal van 2014 hebben we opnieuw goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie. We focussen ons op het leveren van diensten van hoge kwaliteit via toonaangevende netwerken. Producten als 4G, ITV en cloud-diensten zorgen voor een toename van het aantal consumenten en zakelijke klanten dat meerdere diensten bij ons afneemt. En dat leidt weer tot een hogere klantloyaliteit. Ons Vereenvoudigingsprogramma heeft reeds een aantal kwaliteitsverbeteringen opgeleverd. In Zakelijke Markt hebben we besloten om de implementatie van het Vereenvoudigingsprogramma te versnellen om de impact van de krimp in de totale markt te compenseren. Dankzij de goede strategische voortgang, zoals een groot aantal nieuwe mobiele abonnees en ITV klanten, en de uitvoering van het Vereenvoudigingsprogramma, zien we vergeleken met het eerste kwartaal een financiële verbetering en liggen we nog steeds op schema om de financiële resultaten te stabiliseren richting het eind van het jaar. De verkoop van E-Plus is voorwaardelijk goedgekeurd door de Europese Commissie en we hebben er vertrouwen in dat de verkoop in het derde kwartaal wordt afgerond. De verkoop van E-Plus leidt tot een solide financieel profiel en een sterke basis om onze strategie uit te voeren in Nederland en België. Volgend op de verkoop van E-Plus zullen we over 2014 de betaling van dividend hervatten, en hebben we de intentie om het dividend te laten groeien in 2015. Ook krijgen we een aantrekkelijk belang van 20,5% in Telefónica Deutschland en kunnen we profiteren van significante synergievoordelen.”

Vooruitzichten en uitkering aan aandeelhouders[1}]

De onderstaande outlook is gepubliceerd op 4 februari 2014 en is gebaseerd op de voortgezette activiteiten van KPN.

2014

 • Financiële resultaten stabiliseren richting het eind van 2014
 • Investeringen minder dan EUR 1,4 mrd[2]

2015

 • Investeringenminder dan EUR 1,5 mrd, inclusief Reggefiber
 • Groei vrije kasstroom (excl. TEFD dividend)[3] verwacht in 2015
 • Actieve belastinglatentie gerelateerd aan de verkoop van E-Plus leidt tot lagere belasting betaling in Nederland in de komende jaren
 • Lagere bruto schuld in komende jaren leidt tot afnemende rentebetalingen
 • Additionele kasoverschotten via potentieel dividend op 20,5% belang in Telefónica Deutschland

KPN zal de uitkering van een duurzaam dividend hervatten met een dividend van EUR 0,07 per aandeel over 2014, op voorwaarde van de verkoop van E-Plus. De uitkering zal bestaan uit 1/3 interim-dividend, gepland na afronding van de verkoop van E-Plus en 2/3 slotdividend in april 2015. Het dividend per aandeel over 2015 zal naar verwachting groeien. KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’ kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders.

[1] De vrijval van de pensioenvoorziening en de gerelateerde eenmalige betaling worden beschouwd als incidenteel en zijn daarom uitgesloten van de outlook [2] Uitgaande van consolidatie Reggefiber per 31 december 2014 [3] Vrije kasstroom, voor de vooruitzichten, wordt gedefinieerd als kasstroom uit operationele activiteiten, plus opbrengsten uit de verkoop van vastgoed, minus kapitaalinvesteringen en exclusief potentieel dividend van Telefónica Deutschland

Hoofdpunten tweede kwartaal

Consumenten Thuis In het tweede kwartaal van 2014 daalde de geschoonde omzet in het segment Consumenten Thuis met 0,8% door een daling van de vraag naar traditionele telefoniediensten en een toename van de promotionele activiteiten van de concurrentie, deels opgevangen door hogere inkomsten uit glasvezeldiensten. De winstgevendheid in het tweede kwartaal steeg vergeleken met het tweede kwartaal van 2013 met 19%. Het aantal ‘triple play’ klanten steeg wederom in het kwartaal. Inmiddels heeft 47% van de breedbandklanten een ‘triple play’ pakket, vergeleken met 42% in het tweede kwartaal van 2013. De toename van ‘multi play’ pakketten zorgt ook voor een stijging van de gemiddelde omzet per klant met 4,8% naar 44 euro ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. Er kwamen 43.000 nieuwe interactieve televisie abonnees bij, waardoor KPN nu 2 miljoen televisieklanten heeft en een marktaandeel van 26%. Onlangs heeft KPN een aantal initiatieven gestart om verdere groei van het ITV en breedband klantbestand te ondersteunen en de organisatie te vereenvoudigen in de tweede helft van 2014. De uitrol van vectoring zal worden versneld waardoor ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens kan beschikken over een snelheid van 100Mbps aan het eind van het jaar. KPN en Telfort hebben nieuwe proposities geïntroduceerd waarin vaste en mobiele diensten worden gecombineerd. Ook is KPN een partnership aangegaan met Eredivisie Live om unieke aanbiedingen aan klanten te kunnen introduceren. Consumenten Mobiel In het segment Consumenten Mobiel daalde in het tweede kwartaal de onderliggende omzet uit mobiele diensten met 9,3%, een verbeterde trend vergeleken met het eerste kwartaal van 2014 (-12%). De uitfasering van de handset lease had ook in het tweede kwartaal een negatief effect op de winstgevendheid. Meer competitieve proposities van de KPN en Telfort merken, groei in ‘multi play’ en 4G zorgden voor een grote toename van het aantal nieuwe mobiele abonnees met 53.000 in het tweede kwartaal. KPN blijft zich focussen op bestaande klanten en vast-mobiele bundels aangezien deze aanpak heeft bewezen dat dit leidt tot een stijging van de klantloyaliteit. Het aantal klanten met 4G is opnieuw sterk gegroeid naar 845.000 ten opzichte van het eind van het eerste kwartaal toen 610.000 consumenten 4G hadden. Zakelijke Markt In het tweede kwartaal was er wederom sprake van een krimpende zakelijke markt omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. Dit kwam door de aanhoudend moeilijke macro-economische omstandigheden en competitieve markt. KPN blijft zich in de zakelijke markt richten op een stijging van de gecommitteerde omzet, en groei uit gebundelde diensten en nieuwe diensten. Daarnaast blijft KPN doorgaan met de uitvoering van kostenbesparingen. Om de winstgevendheid in de krimpende markt te ondersteunen heeft KPN het Vereenvoudigingsprogramma in de Zakelijk Markt versneld. Ook in het zakelijke segment steeg het aantal 4G klanten. Aan het eind van het tweede kwartaal hadden 525.000 zakelijke klanten 4G van KPN, vergeleken met 412.000 aan het eind van het eerste kwartaal van 2014. Duitsland Op 23 juli 2013 kondigde KPN aan dat E-Plus zal worden verkocht aan Telefónica Deutschland. Hierdoor wordt E-Plus als niet voorgezette activiteit aangemerkt. In het tweede kwartaal van 2014 steeg het aantal abonnementen met 89.000 en het aantal prepaid klanten met 303.000. Als gevolg van de voorwaardelijke goedkeuring voor de verkoop van E-Plus, heeft KPN een daaraan gerelateerde impairment geboekt van EUR 744 miljoen. Het fiscale boekverlies op de verkoop komt daardoor uit op EUR 4,6 miljard en de bijbehorende actieve belastinglatentie stijgt met EUR 210 miljoen naar EUR 1,142 miljard. België BASE Company had in het tweede kwartaal wederom te maken met een competitieve markt met een aantal nieuwe proposities die werden geïntroduceerd door de concurrentie. Desondanks boekte BASE Company ook in het tweede kwartaal goede operationele resultaten met 16.000 nieuwe abonnees. BASE Company heeft de succesvolle strategie voortgezet, welke gebaseerd is op een hoge netwerkkwaliteit gecombineerd met aantrekkelijk geprijsde proposities. Inmiddels levert BASE Company ook 4G diensten in Brussel en heeft BASE Company een 4G dekking van ongeveer 55% van de bevolking. Dit persbericht is een korte samenvatting van de Engelse versie die leidend is. Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op kpn.com/results