3597 Persbericht2932X699 700X525

09 oktober 2014 - Midden in de samenleving

KPN Mooiste Contact Fonds zet in op sociale verbinding

Helft wil graag uit sociaal isolement maar weet niet hoe, kwart wil helpen maar doet dat niet.

Bijna de helft van de mensen die soms tot vaak eenzaam is, weet niet wat te doen om het sociaal isolement te doorbreken. Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking zou wel willen helpen, maar weet niet hoe.* Om aandacht te vragen voor dit groeiende maatschappelijke probleem treedt het KPN Mooiste Contact Fonds voor het eerst met een landelijke campagne naar buiten. Met de “Hallo, is daar iemand?” campagne roept het fonds Nederlanders op om zelf ook een steentje bij te dragen aan het verbinden van mensen en zodoende sociaal contact te bevorderen.

Campagne van start

Volgens Mark Versteegen, manager van het KPN Mooiste Contact Fonds, laat de campagne zien wat het fonds doet en inspireert het anderen om mee te helpen. Want met een klein gebaar kan je al een groot gevoel van verbondenheid geven.

"Al ruim zeven jaar proberen wij met het KPN Mooiste Contact Fonds ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van eenzaamheid in Nederland. En we zien dat dit werkt."

Volgens Versteegen is het gemis van sociaal contact echter een omvangrijk probleem. Zo blijkt uit een onderzoek van Peil.nl dat relatief veel Nederlanders zich alleen voelen, maar liefst een kwart. De helft van hen weet niet hoe ze hun sociaal isolement kunnen doorbreken. Tegelijkertijd zegt ruim een kwart van de Nederlanders zich voor deze mensen in te willen zetten, maar dat niet te doen. Onder jongeren ligt dat nog hoger: bijna 40%. Versteegen: “Met de campagne willen we Nederland niet alleen op een toegankelijke manier wijzen op dit groeiend maatschappelijke probleem, maar ook dat je vaak op heel eenvoudige wijze een verschil kan maken: een bezoekje, vragen hoe het gaat, een kaartje sturen.”

Bekijk hier de video
3597 Persbericht2932X699 700X525

“Langdurig zieke kinderen terug in de klas”

Al 130 jaar verbindt KPN mensen met elkaar via technologie. “Contact leggen is voor KPN niet meer dan logisch. Er bestaan echter groepen, voor wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is. KPN startte daarom zeven jaar geleden met het KPN Mooiste Contact Fonds. Samen met maatschappelijke partners organiseren we projecten om kwetsbare groepen in de samenleving te verbinden met de wereld om hen heen. Bij alle projecten benutten wij de technische middelen van KPN en de inzet van duizenden KPN-vrijwilligers”, zegt Versteegen.

Een belangrijk voorbeeld is KlasseContact, waarin het KPN Mooiste Contact Fonds samenwerkt met partner EDventure. Gezamenlijk maken zij het mogelijk dat met een speciale ICT-set (de KPN Klasgenoot) langdurig en ernstig zieke kinderen in contact blijven met hun klasgenoten en kunnen deelnemen aan de lessen. “De laatste jaren hebben we meer dan 1.000 zieke kinderen weer met hun klas verbonden. Nu leggen we de lat hoger: vanaf 2015 willen we per jaar 1.250 langdurig en ernstig zieke kinderen aansluiten. Met als doel: alle langdurig zieke kinderen de klas in”, aldus Versteegen. Een ander project is het KPN Mooiste Contact Fonds in 2014 gestart met partner ‘s Heeren Loo Zorggroep. Gezamenlijk ontwikkelden zij het cliëntenportaal JIP (Jouw Internet Portaal), een veilige en vertrouwde internetomgeving waarmee mensen met een verstandelijke beperking toch in contact zijn met de wereld om hen heen.

Vrijwilligers

Eén van de belangrijkste pijlers binnen het KPN Mooiste Contact Fonds wordt gevormd door de duizenden KPN-medewerkers die zich jaarlijks vrijwillig inzetten voor het fonds. Versteegen: “Elk jaar helpen tussen de 1.500 en 2.000 vrijwilligers vanuit KPN mee bij één van onze activiteiten. Denk daarbij aan speciale kerstdiners voor ouderen, maar ook een bezoek aan het Rijksmuseum voor mensen met een verstandelijke beperking. Als we de intekenlijsten voor vrijwilligers openen, zijn ze binnen anderhalf uur vol. Daar zijn we bijzonder trots op”.

Over het KPN Mooiste Contact Fonds

Het KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen voor wie sociaal contact niet vanzelfsprekend is. Het KPN Mooiste Contact Fonds werkt samen met maatschappelijke partners, waaronder EDventure, ’s Heeren Loo Zorggroep en Coalitie Erbij. Het fonds heeft de ANBI status. Meer informatie is te vinden op www.kpnmcf.com. Volg ons ook op Facebook (facebook.com/kpnmcf) en Twitter (@kpnmcf). * Onderzoek Peil.nl in opdracht van het KPN Mooiste Contact Fonds. Zie ook www.kpnmcf.com/onderzoek